Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Afsked på grund af sygefravær 

Du har ret til at være fraværende fra din arbejdsplads i forbindelse med sygdom. Derfor må sygefravær accepteres i nogen grad af din arbejdsgiver. Ind imellem vil en medarbejders sygefravær dog være så indgribende for driften af tjenestestedet, at det er nødvendigt at indlede en sag om afsked på grund af sygefravær.
 
En afskedigelse på grund af sygefravær skal være sagligt begrundet. Hvorvidt et afskedigelsesgrundlag er sagligt vil altid være en konkret og individuel vurdering af de samlede forhold, der gør sig gældende i sagen, eksempelvis:
  • Længden af sygefraværet
  • Sygefraværsmønsteret (fx mange korte perioder)
  • Den lægefaglige prognose om sygdommens forventede varighed
  • Er der tale om arbejdsbetinget sygdom
  • Risikoen for tilbagefald

 
I vurderingen af, hvor lang en periode forsvaret skal tåle sygefraværet, inddrages blandt andet:

  • Medarbejderens placering i organisationen og karakteren af opgaverne i stillingen.
  • Sygefraværets betydning for opgaveløsningen.

 
Konstateres det, at medarbejderen med overvejende sandsynlighed ikke vil blive i stand til at komme tilbage i sin stilling, vil der kunne indledes en afskedigelsessag på grund af sygefravær, uanset at der bagudrettet alene er tale om en kortere sygefraværsperiode.
 
Det anbefales, at chefen i samarbejde med medarbejderen og lægen, udarbejder en mulighedserklæring, inden der indledes sag om afsked på grund af sygefravær. På den måde kan det undersøges, hvorvidt medarbejderen for eksempel er i stand til delvist at vende tilbage på arbejdspladsen.
 
Hvad skal du gøre som chef?
Hvis du er chef og vurderer, at en medarbejders sygefravær er af en så væsentlig karakter, at tjenestestedet ikke længere kan tåle sygefraværet, skal du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse med henblik på.
 
FPS vil herefter vurdere, om der er juridisk grundlag for at indlede en afskedssag. Såfremt dette er tilfældet vil medarbejderen blive partshørt om afsked, så medarbejderen har mulighed for at komme med sine bemærkninger til sagen. Efterfølgende, og efter en konkret og individuel vurdering, træffes der afgørelse i sagen. Undervejs i sagsbehandlingen holdes tjenestestedet naturligvis underrettet.
 
Har du generelle spørgsmål til håndtering af sygefravær kan du som chef eller leder kon-takte HR-rådgivningen på 32 66 55 66 eller henvende dig skriftligt via en formular på forsiden af HR-portalen.
 
Du finder mere information omkring afsked grundet sygefravær i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) kapitel. 31, som du finder på internettet (pav-perst.dk)
 
Vedrørende afsked grundet sygdom eller grundet andre helbredsmæssige forhold(helbredsbetinget afsked) af tjenestemænd eller civilarbejdere henvises der til artiklen særligt for disse medarbejdergrupper. Se link i højre side.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback