Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Midlertidig tillæggelse af grad i international struktur

Indholdsområde

 
 
 

Midlertidig tillæggelse af grad i international struktur 

Beslutningskompetencen til midlertidig tillæggelse af grad i national struktur (herunder øvelsesaktivitet) følger kompetencen til udnævnelse. Det betyder, at beslutningskompetencen til midlertidigt at tillægge grad til og med major/orlogskaptajn niveau ligger ved de respektive styrelseschefer. Styrelsescheferne kan delegere denne kompetence til underliggende niveauer/stabe.
I den forbindelse skal det understreges, at der som udgangspunkt kun undtagelsesvis iværksættes midlertidig tillæggelse af grad i national struktur, såfremt tjenstlige forhold nødvendiggør det. Derfor vil tillæggelse af midlertidig grad ikke automatisk følge ansættelse i en stilling på højere niveau, hvortil der er indgået en uddannelsesaftale.


Når en styrelse, eller underliggende bemyndigede niveau/stab, har godkendt beslutning om midlertidig tillæggelse af grad (til og med major/orlogskaptajn niveau), iværksætter myndigheden udarbejdelse af nyt ID-kort via HR-portalen (FIIN). Myndighedschefens/stabschefen godkendelse skal vedhæftes bestillingen af ID-kort. FPS orienterer efterfølgende FRS (via befaling/BAS) m.h.p. tastning i DeMars. Tillæggelse af midlertidig grad i national struktur har ingen lønkonsekvens.


Såfremt der er tale om midlertidig tillæggelse af grad for chefniveauet skal styrelserne, eller underliggende bemyndigede niveauer/stabe, fremsende indstilling til FPS-KTP-CHEFSEKTIONEN, der i hvert enkelt tilfælde tager stilling til anmodningen. Såfremt indstillingen imødekommes, iværksætter FPS befaling/BAS og bestilling af ID-kort.


Midlertidig tillæggelse af grad i international struktur

I forbindelse med midlertidig tillæggelse af grad under INTOPS henvises til VFK bestemmelse 0.96-3.
I forbindelse med udstationering til internationale stabe sker godkendelse af tillæggelse af midlertidig grad i forbindelse med udvælgelse af kandidaterne. Der skal således kun iværksættes separat behandling/indstilling, såfremt der sker ændringer under udstationeringen.

Sidst opdateret 30-01-2018 - kl. 13:47