Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

FPS er i gang med at omsætte ny bestemmelse for helbredsvurderinger til forvaltningspraksis

Indholdsområde

 
 
 

FPS er i gang med at omsætte ny bestemmelse for helbredsvurderinger til forvaltningspraksis 

Den 1. januar 2019 trådte en ny bestemmelse for helbredsvurderinger (FKOBST FSK.906-1) i kraft. Den nye bestemmelse for helbredsvurderinger giver en langt mere fleksibel tilgang til helbredsvurderingerne, så den enkelte medarbejder vurderes konkret i forhold til sin stilling og varetagelsen af denne, hvilket er til gavn for både Forsvaret og den enkelte medarbejder.

FPS er aktuelt i gang med at afklare, hvilke konsekvenser det nye regelsæt skal have for FPS’ forvaltning. Når arbejdet er færdiggjort, vil FPS informere nærmere om dette.

Indtil den nærmere forvaltningspraksis er fastlagt, kan vi hjælpe med nedenstående svar på nogle af de spørgsmål, vi har fået.

Hvad betyder den nye bestemmelse for ens ansættelsesforhold?
Bestemmelsen indebærer, at helbredsvurderinger fremover gælder i to år. For den enkelte medarbejder vil helbredsvurderingen resultere i en egnethedsvurdering i en af følgende tre kategorier: (i) egnet uden begrænsninger, (ii) egnet med begrænsninger og (iii) egnet med begrænsninger til national tjeneste.

Som medarbejder i Forsvaret har man fortsat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, jf. personellovens § 11. Men den nye bestemmelse indebærer en mere fleksibel måde at anskue og vurdere medarbejderens helbred på, idet Forsvarets Sanitetskommando fremover vurderer den enkelte medarbejder konkret i forhold til den stilling, som vedkommende varetager.

Hvis en medarbejder pga. helbredsmæssige forhold ikke kan varetage opgaverne i sin aktuelle stilling, kan den enkelte myndighed, i samarbejde med FPS, søge at omplacere medarbejderen til en anden ledig stilling, som vedkommende kan varetage.

Hvis det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til en anden ledig stilling inden for koncernen, kan medarbejderen i sidste ende blive indstillet til afsked.

Er det rigtigt, at Forsvaret ikke længere kan afskedige medarbejdere, som er syge?
Forsvaret kan fortsat indlede afskedigelsessager på baggrund af sygdom. Men den nye bestemmelse indebærer en mere fleksibel helbredsvurdering af den enkelte medarbejder i forhold til det konkrete job. Hvis den ansatte ikke kan varetage sit job, kan myndigheden sammen med FPS søge at omplacere medarbejderen til en stilling, der kan varetages. Hvis det ikke er muligt, kan Forsvaret fortsat indlede en afskedssag.

Forsvaret kan også indlede en afskedssag, hvis en medarbejder har et meget omfattende sygefravær, der ikke er foreneligt med varetagelsen af stillingen.

Kan man blive udnævnt, hvis helbredsvurderingen fx er egnet med begrænsninger?
FPS er i gang med at afklare, hvilken forvaltningspraksis, der bedst understøtter det nye regelsæt i forhold til fx udnævnelser. Indtil den forvaltningspraksis er fastlagt, vil udnævnelser fortsat afhænge af en konkret og individuel vurdering.

Kan tidligere ansatte, der er blevet afskediget eller selv har sagt op pga. sygdom, genansættes?
Tidligere ansatte kan i lighed med øvrige interesserede selvfølgelig søge de ledige stillinger, der slås op på forsvaret.dk/job. Hvorvidt den tidligere ansatte vurderes egnet til den stilling, der søges, vil afhænge af en konkret individuel vurdering, herunder også en vurdering af årsagen til, at den tidligere ansatte blev afskediget eller opsagde sit job.

Sidst opdateret 08-06-2020 - kl. 11:56