Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Uber og tjenesterejser 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har bedt Moderniseringsstyrelsen tilkendegive deres holdning til statens ansattes brug af Uber-service på tjenesterejser.

Indtil der foreligger en udmelding fra Moderniseringsstyrelsen har Forsvarsministeriets Personalestyrelse meddelt Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse at de ikke må refundere udgifter for brug af
Uber-service i forbindelse med tjenesterejser i Danmark.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal anbefale, at forsvarets ansatte anvender den aftale som er indgået med Dantaxi, ved taxikørsel i Danmark.

Anvendelse af taxi i udlandet
Ønskes udgiften til taxi refunderet på en tjenesterejse skal officielt anerkendt taxi-selskaber anvendes. Regningen skal som et minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Startsted/slutsted
  • Dato og starttidspunkt/sluttidspunkt
  • Beløb

 
Anvendes Uber i udlandet er det op til den enkelte rejsende at godtgøre, at Uber er godkendt i det pågældende land.