Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ansættelse med løntilskud 

Arbejdsledige, revaliderede, førtidspensionister og uddannede handicappede kan efter nærmere omstændigheder ansættes med løntilskud. Varigheden af ansættelsesperioden varierer alt efter målgruppen. For ledige er ansættelsesperioden typisk 6 måneder. Inden ansættelse med løntilskud vil der ofte være et forudgående praktikforløb på op til 4 uger.
 
Personeljuridisk Afdeling i Forsvarsministeriets Personalestyrelse modtager typisk henvendelser direkte fra ansøgerne eller jobcentret/andre aktører – men der kan også via myndigheden rettes henvendelse om ansættelse af en ansøger med løntilskud.
 
Alle offentlige institutioner, herunder forsvaret, er forpligtiget til at ansætte et bestemt antal personer med løntilskud. Kvoten fastsættes årligt af Beskæftigelsesministeriet. 
 
Forsvaret afholder lønudgiften, men modtager et tilskud svarende til størstedelen af lønudgiften.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback