Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ansættelse på en lokal aftale med særlige vilkår

Indholdsområde

 
 
 

Ansættelse på en lokal aftale med særlige vilkår 

I henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 033/97 af 14. juni 1997 om job på særlige vilkår (socialt kapitel) kan der indgås en aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og en medarbejder.
 
Der kan for alle personelgrupper indgås en lokal aftale om job på særlige vilkår, hvis arbejdsevnen er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager. Ansættelse på en lokal aftale om job på særlige vilkår gør det muligt, helt eller delvis, at fravige overenskomstens almindelige bestemmelser, herunder løn- og ansættelsesvilkår.  For tjenestemænd og medarbejdere under civilarbejderloven kan der være tale om, at sagen skal foreligges Moderniseringsstyrelsen, Helbredsnævnet.
 
Ansættelse på en lokal aftale om job på særlige vilkår kan ske efter drøftelse med FPS Bemandingsafdeling, myndigheden, medarbejderen og eventuelt Veterancentret eller FPS' Mulighedskommission. 
 
Med mindre andet er aftalt, er det FPS som oppebærer lønsum for basisløn, tillæg, pensionsbidrag etc. (kapacitetsløn) for ansatte med en lokal aftale om job på særlige vilkår. Dette gælder dog ikke for Hjemmeværnet, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriets Departement. Disse myndigheder oppebærer selv lønsummen for ansættelser med en lokal aftale om job på særlige vilkår.