Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomst indenfor HOD-overenskomstområde

Indholdsområde

 
 
 

Fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomst indenfor HOD-overenskomstområde 

Hvis du ønsker at overgå fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstmæssige vilkår, skal du anvende følgende skabelon. Du skal udfylde, udsktive, underskrive samt scanne den udfyldte skabelon ind og sende den til fps@mil.dk eller FPS-MYN-Forsvarsministeriet Personalestyrelsen (FTR-P).
 
Hermed annulleres din tjenestemandsansættelse. Dette medfører, at din tjenestemandspension bliver sat i bero, indtil du påbegynder din pension. I forbindelse med afsked vil du fremadrettet være omfattet af funktionærlovens regler vedrørende opsigelsesvarsler.
 
Ændret lønvilkår
Vær opmærksom på, at du dermed overgår fra at være forudlønnet til bagudlønnet.
 
Når FPS har modtaget din anmodning om overgang til overenskomstansættelse, retter FPS henvendelse til din chef, idet der skal ske en lønforhandling på tilsvarende vis, som hvis du havde søgt en ny stilling. Forhandlingen sker efter de forhandlingsregler der gælder for overenskomstansatte officerer (dvs. at forhandlingen sker mellem tillidsrepræsentanten og chefen.)
 
Ved skift fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomst har du ikke mulighed for, på et senere tidspunkt, igen at blive antaget som tjenestemand.
 
Ny kontrakt
Din nye ansættelseskontrakt bliver sendt til din e-Boks. 
 
Hvis du kan acceptere vilkårene i ansættelseskontrakten, beder vi dig sende din accept via knappen ”Besvar” i e-Boks. Hvis du acceptere vilkårene i ansættelseskontrakten, beder vi dig sende din accept ved at benytte bemærkningsfeltet via knappen "Besvar" i E-boks. I bemærkningsfeltet bedes du notere sagsnummeret og angive, at du accepterer det fremsendte.
 
Du behøver ikke printe ansættelseskontrakten ud eller underskrive den. Dit svar via e-Boks er tilstrækkeligt. Svar venligst inden 14 dage.
 
Hvis du har bemærkninger til det fremsendte, kan du benytte bemærkningsfeltet og du vil hurtigst muligt høre fra os.
Sidst opdateret 15-03-2019 - kl. 10:56