Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) er en effektiv, brugervenlig og integreret applikation, som har til formål at forbedre Forsvarets resultater ved at understøtte bedre beslutningstagning på tværs af hele koncernen.
BI er en applikation til at analysere data på tværs af Forsvarets databaser og applikationer for at tydeliggøre tendenser og lette beregninger og prognoser. I Forsvaret er BI inddelt i 3 søjler. En for materiel, en for økonomi samt en for HR området. Disse 3 områder bliver forvaltet af hhv. FPS, FMI og FKO OBC, der udvikler, og vedligeholder rapporter inden for eget område. HR søjlen har dog et overlap til økonomi området, idet myndighederne med den nye HR-strategi har fået et forøget behov for at kunne styre den HR relaterede del af økonomien.

Hvad kan BI gøre for dig som chef?
BI kan sortere og præsentere data på en let overskuelig vis, hvilket giver chefer den ledelsesinformation, der er nødvendig for, at kunne følge med i udviklingen af eksempelvis MF timer, sygedage, lønsumsforbrug samt dermed resterende økonomi til udvikling af afdelingen. Med lettere øvelse vil BI kunne give dig et overblik over de data, der indikerer, hvor din afdeling er på vej hen.

BI vs. DeMars
BI er et ledelsesværktøj, som er let gennemskueligt, og af mange vil blive oplevet som brugervenligt, idet der arbejdes i et semi visuelt miljø, hvor analyse-lagene og sorteringen af data kan trækkes (med musen) fra menuen. For at bruge BI skal man altså ikke kende et væld af transaktionskoder for, at få fremstillet de data man ønsker.
Yderligere kan BI integrere andre systemer/redskaber samt opstille manuelle regneprocesser, hvorved brugeren har mulighed for at tilrette sin rapport til specifikke formål.

Hvad vil der ske i fremtiden med BI
BI er en løsning som vil forbedre Forsvarets beslutningstagning på tværs af hele organisationen. På sigt er det tanken at kombinere et grafisk håndteringsværktøj med BI, der kan omsætte det store udvalg af oplysninger i Forsvaret til en let brugerflade i daglig tale kaldet chef-cockpits eller dashboards. Denne proces er i gang og det vurderes p.t. hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig. Det er ambitionen at rulle dashboards ud til alle chefer til og med ansvar 4 i løbet af 2016.