Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Brug af militært ID-kort 

Når du starter i forsvaret, får du et identitetskort (ID-kort), som dokumenterer at du er ansat i forsvaret. Når du har modtaget ID-kortet, skal du sørge for at have det på dig under din tjeneste og når du opholder dig på militært område. Du skal desuden altid have kortet på dig, mens du bærer uniform.
 
Du bruger bl.a. ID-kortet til at få adgang til forsvarets forskellige tjenestesteder. Du skal også vise kortet, hvis du bliver bedt om det af befalingsmænd, poster, patruljer eller bevogtningsmandskab på tjenestestedet. 

Aflevering af ID-kort
ID-kort skal destrueres lokalt. Myndigheden sørger selv for at destruere afleverede ID-kort. Myndigheden skal taste i DeMars, infotype:0185 at ID-kortet er destrueret.