Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

EUD-elever i Forsvaret 

Erhvervsuddannelseselever (EUD-ELEV), elever og lærlinge, i Forsvarsministeriets Koncern ansættes og uddannes som udgangspunkt på civile vilkår.

Hvis I ønsker, eller bliver anmodet om, at ansætte en EUD-ELEV er der to ting I skal gøre. Først skal I have en praktikpladsgodkendelse. Derefter skal I oprette en søgeordre i SAP E-REK.

Praktikpladsgodkendelsen er en godkendelse I som myndighed eller styrelse skal have for at uddanne elever og lærlinge iht. lov om erhvervsuddannelser. En praktikpladsgodkendelse kan der anmodes om, ved Industriens Uddannelser indenfor det merkantile og tekniske område (kontorelever og håndværker), hvis det er indenfor transport og lager ved Transporterhvervets Uddannelser. I som myndighed eller styrelse er selv ansvarlig for at indhente praktikpladsgodkendelserne. 
 
Oprettelsen af en rekrutteringsanmodning foregår i SAP E-REK på samme måde som alle andre rekrutteringsanmodninger. I benytter jer af jeres DeMars adgang til at oprette en søgeordre. Alle rekrutteringer og ansættelser af EUD-ELEVER skal foretages af FPS, ligeledes skal alle uddannelsesaftaler iht. erhvervsuddannelser laves af FPS.

Vær opmærksom på at Forsvarsministeriets Koncern kan stille særlige krav til et uddannelsesforløb, der ligger ud over kravene fra Undervisningsministeriet og erhvervsuddannelsernes faglige udvalg.

MIL EUD-ELEVER skal afprøves ved rekrutteringsafdelingen i FPS før ansættelse. MIL EUD-ELEVER skal erklæres egnet, og bestå Forsvarets basiskrav som alt andet militært personel.

Økonomi
Alle civile EUD-ELEVER står i stuktur ved FPS, og lønsum betales af FPS. Alle udgifter vedr. uddannelsen, befordring, bøger, studieture, skoleophold mv., af EUD-ELEVEN betales ved praktikstedet dvs. jer som myndighed eller styrelse.
 
Alle MIL EUD-ELEVER står i stuktur ved jer som myndighed eller styrelse, og lønsum samt udgifter vedr. uddannelsen, befordring, bøger, studieture, skoleophold mv., af EUD-ELEVEN betales ved praktikstedet dvs. jer som myndighed eller styrelse.
 
Jeres administration og ansvar
I som myndighed og styrelse har det overordnede ansvar for EUD-ELEVEN i uddannelsesperioden. Registrering af arbejdstid, udfærdigelse af rejseordrer mv. gennemføres ved praktikstedet.

I skal i samarbejde med erhvervsskolen udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde arbejdstider, planlagte kurser, geografisk placering, mv. Uddannelsesplanen skal endvidere leve op til de krav, der stilles til den pågældende uddannelse.

Øvrige
Hvis I har en medarbejder, som I ønsker skal videreuddanne sig, eller kompetenceudvikles ved at tage en erhvervsuddannelse skal I først kontakte FPS. Der kan iht. overenskomster på medarbejderens område være ansættelseskonsekvenser som skal afdækkes. Dette gælder også hvis der er tale om et meritforløb.   

Hvis I har brug for råd og vejledning, eller bare har spørgsmål til EUD-ELEVER er I meget velkommen til at kontakte os på FPS-KTP-EUDELEV.

Til ovenstående artikel er der undtagelser i rekrutterings- og ansættelsesprocessen af EUD-ELEVER, dette er specifikt aftalt mellem FPS og den myndighed eller styrelse som har undtagelsen.