Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Funktionsbeskrivelser 

Funktionsbeskrivelserne er et dynamisk værktøj, der kort fortalt beskriver, hvilke krav der er til den stilling, du bestrider.
 
Chefer/ledere bruger funktionsbeskrivelserne til at sikre sig at:
Alle opgaver i enheden er fordelt på rette funktionsniveau.
Personelsammensætningen i enheden møder kravene til enhedens opgaver.
Medarbejderne har/får de rette kompetencer.
Medarbejderne tilbydes den rette kompetenceudvikling.
 
Medarbejderne anvender funktionsbeskrivelserne til at:
Se hvilke krav der stilles.
Se hvilke opgaver der skal udføres.
Se hvilke kompetenceområder og funktionsvilkår der stilles.
Forhandle sine tillæg ud fra.
 
FPS bruger funktionsbeskrivelserne til at:
Forhandle funktionsniveau og -vilkår med forhandlingsberettigede organisationer (klassificering).

Hvad indeholder en funktionsbeskrivelse?

Funktionsbeskrivelsen indeholder 2 dele; En klassificeringsdel og en funktionsdel.
 
Klassificeringsdelen indeholder formalia omkring stillingens strukturelle placering og benævnelse, niveaufastsættelse, hvilke krav/kvalifikationer medarbejderen skal kunne opfylde, kontraktlige forhold (tjenestemænd og civile) samt den forhandlingsberettigede organisation. Denne del er fast og kan ikke ændres efter klassificering.
 
Funktionsdelen indeholder aktuelle opgaver samt ønskelige krav til uddannelse og tidligere tjeneste. Denne del kan frit justeres af myndighederne i forbindelse med stillingens eventuelt ændrede opgaveportefølje. Såfremt eventuelle ændringer i opgaveporteføjlen påvirker funktionsniveauet og/eller de fastsatte krav i klassificeringsdelen, skal stillingen klassificeres igen.
 
Hvor finder du din egen funktionsbeskrivelse?
Du finder din funktionsbeskrivelse i DeMars. Her er en kort vejledning:

  • Tast koden 'PA20' i kommandofeltet øverst til venstre. Tryk 'Enter'. Under Organisatorisk tilhørsforhold --> Organisationsplan --> Stilling finder du dit SAP ID nummer. Noter nummeret og gå tilbage til forsiden af DeMars. 
  • Tast transaktionskoden ZHRFUNKT_BES i kommandofeltet øverst til venstre. Tryk 'Enter'. 
  • Under ’Planvariant’ vælg ’01, Aktuel plan’.
  • Tast dit SAP ID nummer i feltet ’ObjektID’.
  • Under 'Udskrift' klik på ’Vis Print’ og klik herefter på ’Udfør’ (det lille ur) øverst til venstre.
  • Du kan navigere i din funktionsbeskrivelse via papir+pil ikonerne øverst på siden.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback