Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Lokalaftaler om funktionsvederlag for officersgruppen

Indholdsområde

 
 
 

Lokalaftaler om funktionsvederlag for officersgruppen 

lokalaftaler om funktionsvederlag for officersgruppen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) har indgået lokalaftaler for officersgruppen om funktionsvederlaget i de første 6 måneder under funktion i højere stilling.
 
Aftalerne betyder, at funktionsvederlagets værdi ikke længere nedskrives i de første 6 måneder i de dage, hvor officeren er fraværende, fx grundet sygdom eller planlagt ferie.
 
Aftalerne gælder med tilbagevirkende kraft for de officerer, som har haft problemer og oplevet fejl ved udbetaling af merarbejde og erstatningsfriheder.
 
Aftalerne gør det væsentligt mere enkelt for løn- og arbejdstidsadministrationen både lokalt og ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS), idet lønkørsel og arbejdstidens godkendelse sker forskudt. Indtil nu har FRS nedskrevet funktionsvederlagene manuelt, hvorfor funktionsvederlaget ikke kunne ydes i den aktuelle måned.
 
Dette har givet problemer og fejl ved udbetaling af merarbejde og erstatningsfriheder til officersgruppen, som er den gruppe, hvor funktionsvederlag anvendes mest. HOD gjorde FPS opmærksom på problematikken, og sammen har FPS og HOD aftalt en løsning, som både forenkler arbejdsgangene og tilgodeser medarbejderne. Det er en løsning, som både FPS og HOD er meget tilfredse med.
 
Aftalerne er indgået med virkning fra den 1. juli 2019 og omfatter hele HOD forhandlingsområde. Det betyder, at såvel tjenestemandsansatte som overenskomstansatte officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige og kommunikations- og rekrutteringsrådgivere i Hjemmeværnet er omfattet. Derudover vil merarbejde og erstatningsfrihed, som er blevet udbetalt med fejlagtig værdi grundet funktionsvederlag før 1. juli 2019, blive efterreguleret i overensstemmelse med de nye aftaler.
Sidst opdateret 05-12-2019 - kl. 12:55