Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Seniorseminar 

Seniorseminar 2019

Seniorseminar er et tilbud til alle fastansatte civile og militære medarbejdere indenfor Forsvarsministeriets område samt deres ægtefæller/samlevere. Deltagelse i seniorseminaret anbefales 12-24 måneder før pensionstidspunkt.

Seniorseminarets mål er at ruste Forsvarsministeriets medarbejdere og ægtefæller/samlevere til tiden som pensionister. Dette gøres gennem oplæg der spænder over emnerne økonomi, jura, arv og testamente, pensionsformer, sundhed, motion og sunde madvaner.

Arrangements formål
At sætte kommende pensionister og deres ægtefæller/samlever i stand til at søge relevant rådgivning og vurdere økonomiske, pensionsmæssige, sociale og sundhedsmæssige forhold, der har betydning for den nye tilværelse efter afgangen fra ministerområdet. At give den enkelte deltager mulighed for at reflektere over hvorledes pensionstilværelsen skal formes. At give den enkelte deltager gode værktøjer til og muligheder for at netværke for at forberede og lette overgangen til en indholdsrig tilværelse som senior, pensionist eller på arbejdsmærket på ny.

Seminaret gennemføres 5 gange årligt, 2 gange på Høveltegård ved Birkerød i Nordsjælland og 3 gange i Karup i Jylland. Der er ca. 60 pladser pr. seminar inkl. ægtefæller/samlevere. Seminarets varighed er 1 dage i tiden kl. 08.30  - 17:30.

Tilmelding
Tilmelding til seniorseminar sker gennem booking i Arrangementsstyring i DeMars.
Bookning af ægtefælle foregår ved at, personen nyoprettes som ekstern person (14). I forbindelse med nyoprettelsen, SKAL den ansattes medarbejdernummer stå i parantes efter efternavnet.

Har man ikke mulighed for selv at sørge for tilmeldingen, kan man skrive til FPS-KTP-KURSUSTILMELDING med fyldestgørende oplysninger, hvorefter tilmeldingen foretages derfra.

Eksempel:
MA: 123456 Jens Jensen
Ledsager:
Fornavn: Lise
Efternavn: Jensen (MA nr.123456)


Datoer for seniorseminar på Høveltegård:

4. juni 2019
28. oktober 2019
Datoer for seniorseminar i Karup:
6. marts 2019
22. august 2019
13. november 2019