Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Totalforsvarsarkivet 

Totalforsvarsarkivet (TFA) er opbevaringssted for alle papirbaserede stamdata på personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Det være sig alle personalekategorier indenfor både militære og civile ansættelser. 

Efter implementeringen af elektronisk patient journal (EPJ) ved Forsvarets infirmerier er TFA blevet opbevaringssted for fysiske helbredsposer for tjenestegørende og tidligere ansat personel.

Bemandingen af arkivet består af 3 seniorsergenter, 2 overassistenter og 1 assistent.

Ud over at vedligeholde arkivet, støttes rekrutteringen med at screene og finde stampapirer frem i forbindelse med genansættelse af en tidligere ansat.

Ved henvendelser fra borgere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og har behov for dokumentation for ansættelse, uddannelse, udsendelser, sejltid o.l., udfærdiges en bekræftelse til borgeren. Tillige behandles henvendelser om aktindsigt i personlige papirer til bl.a. borgere og advokatfirmaer.

En af TFA’s kerneopgaver er, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i verserende sager.

Henvendelse til TFA skal ske ved henvendelse på mail til arkivets kontrolpunktpostkasse:

FIIN: FPS-KTP-TFA-TOTALFORSVARSARKIVET
Internet: TFA@mil.dk

Postadresse:
Totalforsvarsarkivet
Herningvej 30, Bygn. 401
7470 Karup J.