Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret – kan kun anvendes i særlige situationer

Indholdsområde

 
 
 

Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret – kan kun anvendes i særlige situationer 

Anvendelse
Ordningen retter sig mod tjenestemænd der uansøgt bliver beordret til et tjenestested, fra hvor medarbejderen:

  • er planlagt forflyttet inden for en periode på 4 år eller
  • inden for samme periode skal afgå fra tjenesten på grund af alder.

 
Betingelser.

  • Ordningen kan ikke anvendes i de situationer hvor medarbejderen selv søger stillingen.
  • For at anvende ordningen skal der ligge en plan (personelplan el. lign.) hvoraf det fremgår hvor medarbejderen skal gøre tjeneste når medarbejderen stopper i den stilling hvori han er beordret på ordningen.
  • Den stilling, som medarbejderen skal bestride efterfølgende, skal i lighed med stillingen pågældende kommer fra, være en stilling, hvor til medarbejderen bliver beordret uansøgt. 

  
Ordningen giver mulighed for:

  • Af flytte og få refunderet flytteomkostningerne efter reglerne for  uansøgte forflyttelser.
  • Få dobbelt husførelse i hele beordringsperioden.

 
Du kan læse mere om muligheder på Forsvarministeriets Regnskabstyrelses Rejsesektions hjemmeside på FIIN under emnet ” "Flyttegodtgørelse".
 
Her finder du aftalen
Ordningen, i form af aftalen, finder du som bilag 2 til FPTBST 564-17 på FIIN

Nyttige links

  • FPTBST 564-17 (Se FIIN)

Relaterede artikler