Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Beregner for ny overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark

Indholdsområde

 
 
 

Beregner for ny overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har udfærdiget en beregner til brug for lønsammenligning af den gamle overenskomst for officerer af reserven og den nye, som blev aftalt med HPRD den 26. september 2018. Lønberegneren skal tydeliggøre, hvordan indkommandering for officerer af reserven honoreres på de nye vilkår, og hvordan adgangen til Ny Løn påvirker værdien af den enkeltes indkommandering.


Beregneren tager udgangspunkt i indkommandering på de nye vilkår, som er væsentligt forenklede i forhold til det eksisterende grundlag. Der er fx flere løntrin i den gamle overenskomst, som ikke findes i den nye. Beregningen af løndifferencen mellem overenskomsterne skal derfor læses med dette forbehold. Det gælder også fx godtgørelse for øvelser, hvor natpenge ikke længere indgår i den nye godtgørelse.


Beregneren er udfærdiget i MS Excel, med hver løngruppe i overenskomsten vist i et faneblad. På hvert faneblad fremgår også en vejledning til beregneren, som skal følges for at opnå det mest revisende resultat. Her vises også, hvilke forudsatte værdier, der ligger til grund for beregningen. Bagest i beregneren fremgår værdierne fra de to overenskomstgrundlag, hvor man kan se, hvordan beregningerne er blevet til.


Beregnerens satser er procentreguleret og opdateres løbende.

Sidst opdateret 02-10-2019 - kl. 15:11

Beregner