Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Personel af reserven 

Personel af reserven skal som hovedregel forvaltes som det faste personel. Der er dog visse forhold, der gør, at retningslinjerne skal tilpasses lidt. Generelt er beslutningskompetencen og forvaltningen af personel af reserven decentraliseret, så myndighederne selv har både ansvar og beslutningskompetence.

Koncernens reserve
Koncernens reserve består af reservepersonel under stabe, kommandoer og myndigheder ved Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, The Headquarters Multinational Corps Northeast, The Allied Rapid Reaction Corps og ved The Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Vi har i koncernens reserve mange forskellige typer af medarbejdere:
 • Konstabel til oberst/kommandør
 • Sergent til sektionschef
 • Sprogofficerer
 • Militære juridiske rådgivere

Tilmed består Koncernens reserve af:
 • Læger, sygeplejersker, radiografer, medikoteknikker, farmaceuter, bioanalytikere, tandlæger, dyrlæger, fysioterapeuter og redningstjenesten

Basis- og tillægskontrakten
Som premierløjtnant af reserven til og med oberst af reserven ansættes du på en basis- og tillægskontrakt hvor du som udgangspunkt ikke er forpligtet til at gøre tjeneste før, du selv har sagt ja til at lade dig indkommandere i en aftalt periode. En basis- og tillægskontrakt indgås i en periode på optil 4 år ad gangen. Som konstabel af reserven til chefsergent af reserven benævnes kontrakten – reservekontrakt – alt imens principperne for kontraktens opbygning er lig kontrakttypen for officer af reserven.

Som personel af reserven vil du kunne blive indkaldt til tjeneste i perioder af optil ca. 21-22 sammenhængene dage per måned, mens du typisk kun vil opleve indkommanderingsperioder på 1-5 dage en til to gange årligt.
 
I Koncernens reserve har du en stor grad af mulighed for at påvirke din egen karrierevej mht. udvikling og avancering gennem de mangfoldige opgaver, som koncernens reserve årligt løser. Denne grænseløse karrierevej er helt unik i Staten, og koncernen har derfor mange medarbejdere som vælger at tegne en basis- og tillægskontrakt/reservekontrakt, når de forlader en fast militærstilling i koncernen.

Ledige stillinger i Koncernens reserve
Som myndighed skal du oprette anmodninger om stillingsopslag via SAP E-rekruttering (SAP E-rek). Ledige stillinger kan søges via Forsvaret.dk/job.

Personel af reserven sender deres ansøgninger via linket i jobopslaget til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som i et samarbejde med chefen ved myndigheden udvælger de egnede ansøgere. Det er op til og med M331-funktionsniveauet herefter chefens ansvar at pege på den person som indstilles til at blive ansat.

Det medfører også, at personel af reserven, som vil gøre karriere som generalist eller specialist, har mulighed for at skifte job, hvis de følger med på Forsvarets hjemmeside, og her selv finder deres karrierespor.

Fastansat militært personel, der efter minimum et års sammenhængende ansættelse fratræder den faste stilling, kan - uden stillingsopslag - op til 3 måneder efter at have forladt en fast stilling i koncernen, tilbydes en rådighedsstilling på samme funktionsniveau, som de aktuelt er udnævnt til. Midlertidigt tillagt grad kan ikke medtages. Når der er gået 3 måneder, skal medarbejderen i stedet søge en ledig stilling via Internettet på https://karriere.forsvaret.dk/job/.

Det er stadig Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som ansætter, udnævner og afskediger medarbejdere.

Tjenestefri uden løn (TUL) og rådighedstjeneste
Personel på TUL kan tilbydes en rådighedskontrakt i Koncernens reserve uden, at rådighedsstillingen først har været i opslag via forsvaret.dk/job. Medarbejdere på TUL vil kunne indkommanderes i hele TUL-perioden.
 
Hvis medarbejderen indgår en fuldtidsansættelse eller vender tilbage efter TUL-perioden, vil rådighedskontrakten fra og med datoen for ansættelsen/genindtrædelsen i en fast stilling ophøre. Personel på TUL kan – uden foregående stillingsopslag - tilbydes en rådighedsstilling på samme funktionsniveau, som de aktuelt er udnævnt til. Midlertidigt tillagt grad kan ikke medtages.

Medarbejderen på TUL, som er interesseret i en rådighedskontrakt i Koncernens reserve, bedes holde sig orienteret via www.forsvaret.dk/job, hvor ledige rådighedsstillinger slås op, eller kontakte sin egen eller anden myndighed, som vil kunne fortælle mere omkring Koncernens reserve.

Udnævnelse
Fra funktionsniveauerne:
 • Overkonstabel af 1. grad/marinespecialist/flyverspecialist (M112)
 • Sergent (M212) 
 • Korpsmester (U312)

og opefter sker udnævnelser altid på baggrund af en ansøgning til en ledig stilling på det ønskede niveau i Koncernens reserve.

For at blive udnævnt indenfor de militære funktionsniveauer skal medarbejderen/kommende medarbejder først opfylde nogle generelle krav til udnævnelse:
 • Militær grunduddannelse
 • Bestået ´Forsvarets basiskrav´
 • Godkendt helbredsvurdering
 • Godkendt tandlægevurdering
 • Egnet i grundvaccination
 • Gyldig sikkerhedsgodkendelse til niveauet
 • Ingen vandelsforhold som hindrer ansættelse/udnævnelse

Der kan til konkrete stillinger stilles specifikke krav til kandidaten, hvorfor en opfyldelse af de generelle krav, som oftest ikke er nok til, at blive udnævnt. De specifikke krav til stillingen skal fremgå af stillingsopslaget og/eller funktionsbeskrivelsen.

Nuværende medarbejdere, som gennemfører og består en grundlæggende militæruddannelse kan, hvis myndigheden finder medarbejderen egnet, blive indstillet til udnævnelse på baggrund af uddannelsen.

Løn
Midler til indkommandering trækkes fra myndighedens samlet lønsum. Derved kan myndigheden selv prioritere deres anvendelse af fast personel og personel af reserven.

Når personel af reserven, senest 5 dage efter en indkommandering, indleverer ´arbejdstidsskema´, ´rejsebeskrivelse´ og evt. ´kørselsrapport´ er det vigtig, at den anvendende myndigheds chef/leder har underskrevet arbejdstidsskemaet samt at indleveringen af papirerne sker til egen myndighed.
 
Hvis du, som medarbejder, oplever problemer med forkert eller manglende aflønning, beder vi dig i første omgang tage kontakt til din egen myndighed, og hvis dette ikke afhjælper problemet, beder vi dig sekundært kontakte vores løn og pensionsafdeling via vores elektroniske formular.

Befalings- og Administrations Systemet (BAS)
Myndigheden har kun beføjelse til at befale eget personel i BAS, hvilket myndigheden skal være opmærksom på ved udlån/lån af personel af reserven til/fra andre myndigheder.

En mere uddybende gennemgang af forvaltningen af personel af reserven, kan du finde i Administrativ vejledning af personel af reserven og gejstligt personel under nyttige links til højre på siden.

Hvis der er oplysninger, du mangler, er du velkommen til at kontakte HR-rådgivning via feedback-funktionen øverst i højre hjørne på denne side.