Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Fartstidserklæring 

Fartstidserklæringen anvendes som dokumentation primært i forbindelse med ”erhvervelse”/ konvertering af militær sejltid og erfaring til civile sønæringsbeviser.  

Du kan læse mere om fartstid og hvordan du registerer fartstid på Søfartsstyrelsens hjemmeside under "Søfarende og bemanding", klik ind på "Fartstid".

I forbindelse med erhvervelse af sønæringsbevis skal du udfylde en fartstidserklæring. Dette gør du på Søfartsstyrelsens hjemmeside under "Søfarende og bemanding", klik ind på "Sønæringsbevis".

Du skal udfylde fartstidserklæringen og fremsende denne for attestation til FPS-KTP-HRRÅDGIVNING.