Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Medarbejders død 

Hvis en af dine medarbejdere afgår ved døden, er der en del foranstaltninger du skal være opmærksom på, og der er række myndigheder der skal kontaktes i den forbindelse.

Hvem skal meddeles
Du skal meddele at din medarbejder er afgået ved døden til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Dette skal ske til HR-rådgivningen enten på tlf. nr. 728 19000 eller via formular på chefsiden på HR-portalen.
Hvis medarbejderen har haft adgang til klassificeret materiale skal det desuden meddeles til myndighedens sikkerhedsofficer.

Dødsfald uden for tjeneste
Ved dødsfald i fritiden, uden for Forsvarets område, underrettes de nærmeste pårørende ved politiets foranstaltning.

Dødsfald i tjeneste
Ved dødsfald i tjenesten eller i fritiden på Forsvarets område er det tjenestestedets chef, eller kontaktperson der er udpeget af chefen, der underretter nærmeste pårørende. I særlige tilfælde kan underretning af nærmeste pårørende aftales med politiet.

Myndighedens arbejdsmiljøkoordinator underrettes med henblik på videre meddelelse til:

  • Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, tlf. nr. 728 19000 (FPS hovednummer)
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, tlf. nr. 20 42 63 97, senest 48 timer efter dødsfaldet
  • Arbejdstilsynet

  
Tjenestestedet meddeler Forsvarets Auditørkorps (FAUK) om dødsfaldet, og sender kopi af anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og arbejdstilsynet til auditøren.
Tjenestestedet sender kopi af auditørens rapport til det pågældende sikkerhedsudvalg.

Dødsfald i internationale operationer (INTOPS)
I artiklen DOTBUS – Døde og tilskadekomne blandt udsendte styrker, kan du læse nærmere om hvad du skal gøre, hvis en af dine medarbejdere dør i INTOPS. Du finder artiklen til højre under relaterede artikler.

Administration
Tjenestestedet (PAM) opgør arbejdstid, herunder ferieafregning, afregning af tilgodehavende friheder og tjenesterejser m.m.

FPS skriver til pårørende afhængig af hvilken ansættelsesform den afdøde MA havde:

  • Ansat i henhold til Civilarbejderloven
  • Ansat i henhold til OAO
  • Tjenestemandslignende ansættelse (PKAT 211)
  • Tjenestemand (PKAT 201)
  • Militære tjenestemands- og overenskomstansatte

   
Når medarbejderen er meldt død i cpr-registret bliver det automatisk registreret i DeMars, hvorefter FPS udarbejder befaling. På baggrund af befalingen opretter FPS løn- og pensionsafdeling (LP)  en eventuel efterindtægtsmodtager.
Hvis afdøde medarbejder var omfattet at tjenestemandspensionsloven (tjenestemænd og civilarbejdere) beregner LP pension. Var medarbejderen overenskomstansat, er det afdødes pensionskasse (fx Sampension, PFA mv.), der forestår beregning og udbetaling af pension.

Aflevering

  • Tjenestestedet udarbejder en plan med de efterladte om aflevering af mundering og eventuelle våben på nærmeste depot.
  • Tjenestestedet inddrager medarbejderens ID-kort.

   
Har medarbejderen personlige ejendele liggende på tjenestestedet, sendes disse af tjenestestedet til de efterladte.

Militær begravelse eller bisættelse
Militær begravelse eller bisættelse foretages kun, hvis den afdøde eller dennes allernærmeste pårørende fremsætter ønske herom.

Det vil normalt være det tjenestested, hvor den afdøde sidst gjorde tjeneste, der udpeger en kontaktperson til de efterladte for at kunne hjælpe med ønsket om militær begravelse eller bisættelse.
Du kan læse mere om militær begravelse og bisættelse i FKOBST 202-4 kap. 6 under nyttige links til højre.

Nyttige links