Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tidsbegrænsning og åremålsansættelse

Indholdsområde

 
 
 

Tidsbegrænsning og åremålsansættelse 

Fra 1. januar 2020 vil alle nyopslåede stillinger på oberst- og kommandørniveau være tidsbegrænsede i op til fire år.

Det er i ministerområdets og medarbejdernes interesse at øge rotation og udveksling på chefniveauet, hvor cheferne kan udbygge kompetencer fra forskellige styrelser, myndigheder og udstationering i udlandet. Det styrker ministerområdets sammenhængskraft geografisk og fagligt.

Indførelse af tidsbegrænsede stillinger vil blandt andet skabe større overblik over forudset afgang og give bedre mulighed for at slå stillinger op i puljer.

ÅREMÅLSANSÆTTELSE
Alle oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil ved indtræden i stillinger på oberst- og kommandørniveau blive åremålsansat.

Åremålsansættelse giver de rekrutterende chefer større fleksibilitet for at sikre den rette bemanding på oberst- og kommandørniveauet forud for en eventuel fastansættelse på niveauet. Det giver også mulighed for at ansætte en chef på baggrund af specialistkompetencer, men hvor han eller hun ikke vurderes at være bredt anvendelige til andre stillinger på niveauet. I disse situationer giver åremålsansættelser den fornødne fleksibilitet for arbejdsgiver, men også en ny mulighed for de chefer, som ellers var blevet fravalgt.

Ved åremålsansættelser vil der som hovedregel være aftalt tilbagegangsstillinger, hvilket giver mulighed for, at den åremålsansattes chef i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse et år inden ophør af åremålsansættelsen kan beslutte, hvorvidt den pågældende:
  1. Ønskes forlænget i stillingen.
  2. Opfordres/rådes til at søge andre stillinger på oberst- og kommandørniveauet.
  3. Skal lade åremålsansættelsen udløbe for at tiltræde i en stilling på oberstløjtnant-/kommandørkaptajn-niveauet.

Bemandingsprocessen
 
Sidst opdateret 03-11-2019 - kl. 17:29