Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Udnævnelsesprocessen 

Der indføres et udnævnelsesråd, som skal bidrage til en mere ensartet vurdering af kandidater på oberstløjtnant- og kommandørkaptajnsniveau, der ønsker udnævnelse til næste niveau.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse screener samtlige kandidater ud fra vurderingsparametre, bedømmelser, vandel, tests mv.

Derpå udarbejder FPS et oplæg til udnævnelsesrådet, som vurderer kandidaternes egnethed med en graduering i form af kategorierne:


Udnævnelsesprocessen

1. Kandidaten vurderes egnet til udnævnelse nu

2. Kandidaten vurderes på nuværende tidspunkt ikke egnet til udnævnelse, men;

  1. vil kunne bestride specialiststillinger på næste niveau.
  2. vil med udvikling på følgende områder […] kunne komme i betragtning inden for en længere periode
3. Kandidaten vurderes som udgangspunkt ikke egnet til udnævnelse

I kategori 1 og 3 er vurderingen i udgangspunktet gældende i fem år, mens kategori 2 er en konkret, individuel vurdering, som baseres på tilbagemeldingen, og hvilke udviklingspunkter kandidaten bør udvikle forud for, at vedkommende vil kunne komme i betragtning til en ny egnethedsvurdering.


Tilbagemelding
Alle kandidater modtager en uddybende tilbagemelding, som bl.a. tager afsæt i vurderingsparametrene. Kandidater, som ikke vurderes egnet til udnævnelse, får en tilbagemelding om, hvilke erfaringer og kompetencer de skal erhverve sig eller styrke for at blive klar til næste niveau.


Egnethed

Kandidater, som vurderes egnet til udnævnelse, indgår i en chefpulje, som i øvrigt består af varigt udnævnte oberster og kommandører samt de åremålsansatte generalmajorer og kontreadmiraler, der skal i tilbagegangs-stillinger. Personer i chefpuljen har mulighed for at søge stillinger på oberst- og kommandørniveau. Egentlig udnævnelse kræver, at kandidaten ansættes i en oberst- eller kommandørstilling. Nyansættelser med udnævnelse til oberst og kommandør sker på åremål.

 

Udnævnelsesrådet Årshjul

 

Udnævnelsesrådet:
Udnævnelsesrådet består af:
  • Direktøren for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (formand)
  • Chefen for Koncern HR og Service i departementet
  • Chefen for Forsvarsstaben
  • Formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (observatørstatus)
  • Repræsentanter fra FPS i relation til sekretærvirke og fremlæggelser

Ved manglende enstemmighed i udnævnelsesrådet forelægges sagen til forsvarschefens beslutning.
Sidst opdateret 03-11-2019 - kl. 16:47