Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Vurderingsparametre 

For at imødekomme en generel efterspørgsel på de kriterier, som gælder for tiltrædelse på næste niveau og for at understøtte udvælgelsen, er der udarbejdet vurderingsparametre.

Vurderingsparametre er ikke en tjekliste, men en ramme til at understøtte en helhedsvurdering af kandidaten. Parametrene skal bidrage til at understøtte gennemsigtighed i udnævnelses- og bemandingsprocessen, så det bliver tydeligere, hvilke generelle og specifikke krav der stilles til en oberst og kommandør.

Med udgangspunkt i FOKUS-kompetencerne ’resultater’, ’relationer’, ’fornyelse’ og ’stabilitet’ er der udarbejdet følgende parametre: Ledelse og udvikling; Beslutningsevne og håndtering af pres; Helhedsforståelse og ressourcebevidsthed; Kommunikation.

Derudover gør nedenstående parametre sig gældende i forhold til udnævnelse og bemanding af specifikke stillinger.

UDNÆVNELSE
Kandidater på oberstløjtnant og kommandørkaptajnniveauet kan først vurderes egnet til næste niveau, når kandidaten har passende erfaring og tjenesteforløb på niveauet.
Se særskilt artikel for uddybning af ”Vurderingsparametre ved udnævnelse”.
 
BEMANDING AF SPECIFIKKE STILLINGER
Ved bemanding af specifikke stillinger vil der blive lagt vægt på, at kandidatens personlige og faglige profil skal passe sammen med de opgaver og det ansvar, stillingen kræver. I den forbindelse er det vigtigt, at der i sammensætning af chefgruppen er diversitet, herunder faglig og personlig forskellighed. Den objektive vurdering foretages derfor ud fra faglighed, erfaring, talent management, værnsfordeling, holdets sammensætning samt specifikke hensyn.

Vurderingsparametre


Sidst opdateret 13-12-2019 - kl. 14:19