Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Rekrutteringsfremmende værktøjer

Indholdsområde

 
 
 

Rekrutteringsfremmende værktøjer 

Til at støtte rekrutteringsprocessen har Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) i samarbejde med Forsvarsministeriet (FMN), udarbejdet et katalog over værktøjer til rekruttering og afhjælpning af rekrutteringsproblemer. Kataloget er en del af HR-delstrategi 4 – Rekrutteringsstrategien. I forlængelse af kataloget har FPS udsendt en skrivelse om ”Rekrutteringsfremmende værktøjer”.

STILLINGSOPSLAG
Du skal som leder sikre, at stillingsopslaget kommer til at indeholde alle de elementer, som gør stillingen særlig attraktiv.

Stillingsannoncen skal være interessant og afspejle både de faglige og personlige kompetencer, som du ønsker, at kandidaten kan identificere sig med. Du skal dog være særligt opmærksom på, at der ikke opstilles alt for mange begrænsende krav til kandidaten, idet det som oftest vil være hensigten at få så bredt et ansøgerfelt som muligt.

GENOPSLAG
Ved genopslag bør du overveje muligheden for eventuelt at tilbyde:

  • fleksible arbejdstidsvilkår
  • fordelagtige vilkår i forbindelse med kompetenceudvikling/uddannelse
  • fokus på en evt. medflyttende familie
  • muligheder for skolegang og fritidsaktiviteter for evt. børn.
  • job til ægtefælle evt. via samarbejde med det lokale erhvervsliv.

De særlige økonomiske incitamenter, der fremgår af FPS skrivelsen, kan alene anvendes som middel til at afhjælpe konkret identificerede rekrutteringsproblemer De bør som udgangspunkt først bruges ved genopslag.

Du har som chef følgende muligheder for at anvende særlige økonomiske incitamenter ved ansættelse af tjenestemandsansatte officerer og personel omfattet af CS overenskomst. (Prioriteret rækkefølge)
1. Personligt kvalifikationstillæg (PKVAL)
2. Engangsvederlag (forhåndsaftalt)
3. Belastningstillæg (gælder alene tjenestemandsansatte officerer)

For øvrige overenskomstområder er der mulighed for at aftale tillæg, mv. i henhold til gruppernes gældende overenskomst.
 
Alle ovenstående økonomiske incitamenter finansieres indenfor myndighedens egen ramme.
Såfremt chefen ikke selv har mulighed for at finansiere omkostningerne, til de særlige økonomiske incitamenter inden for eget lønbudget, skal anmodning om forhøjelse af rammen rettes til nærmeste foresatte myndighed. 

Afslutning af forhandling om økonomiske incitamenter
Ved afslutning af en særlig økonomisk forhandling jf. ovenstående, skal du som chef, fremsende resultat til HR-konsulenten med efterretning til FPS-KTP-BDKOOR.

HR-konsulenten vil under hele processen stå til rådighed med vejledning og støtte til udarbejdelse af relevant dokumentation.

Under nyttige links til højre finder du FPS skrivelsen ”Rekrutteringsfremmende værktøjer” samt ”FMN katalog til rekruttering og afhjælpning af rekrutteringsproblemer”.