Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ægtefællepensionsordning 

TILBUD OM PENSIONSORDNING TIL MEDFØLGENDE ÆGTEFÆLLE M.FL UNDER DIN UDSTATIONERING

Pensionsordningen, der omtales som en ægtefællepensionen, skal ses som et tilbud som din ægtefælle m.fl. kan søge, når du skal udstationeres under udetillægsordningen.


Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at kompensere for tabt pensionsanciennitet for medfølgende ægtefælle m.fl., der tager fast ophold på udstationeringsstedet.

Ægtefællepensionsordningen gælder også for ægtefæller m til medarbejdere der udstationeres som specialattaché under Udenrigsministeriets ansvarsområde, f.eks. Forsvarsattachéer.
 
Din samlevere/partner under begge ordninger omfattes hvis de opfylder betingelserne for at være sidestillet med ægtefæller jf. FPSBST 566-2(A), punkt 22.

Der er en række forudsætninger som skal opfyldes for at kunne blive omfattet af tilbuddet:
 

 • Din ægtefælle/samlever/partner skal være fyldt 18 år og
 • Have et dansk personnummer eller et dansk administrativt personnummer til brug for bl.a. betaling af skat m.v.
  Du kan læse mere om det administrative personnummer på SKAT hjemmeside i vejledningen ”Skat i Danmark”, der også findes på forskellige sporg.
 • Ikke have en pensionsordning gennem et ansættelsesforhold, hvortil en arbejdsgiver indbetaler til under ophold på udstationeringsstedet.
 • Ægtefællen/samleveren/partner skal tage fast ophold på udstationeringsposten.


Hvilken type pensionsordning oprettes der og hvor

Ægtefællenpensionsordningen er en nyoprettet aldersopsparing som oprettes hos Nordea Liv & Pension.

Der oprettes en pensionsordning for hver udstationeringsperiode under udetillægsordningen.
Dette gælder dog ikke hvis der er tale om en ny udstationering i direkte fortsættelse af en tidligere, uanset som det er en direkte overgang fra en udstationering som specialattaché under Udenrigsministeriet til udstationeret under udetillægsordningen under Forsvaret eller omvendt.


Hvor meget indbetales der og hos hvem?
Lever din ægtefælle op til forudsætningerne vil der hver måned blive overført kr. 4.171 (ca. 50.000 kr. årligt), til en nyoprettet aldersopsparing i Nordea Liv & Pension.


I skal være opmærksomme på, at:

 • Ordningen omfatter ikke medfølgende ægtefæller/samlever/partner, der kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet fra udstationeringsstedet og som samtidig har en pensionsordning.
 • Ordningen giver ikke mulighed for at supplere ægtefællens/samleveren/partnerens pension under udstationeringen, såfremt at det er muligt for den pågældende at modtage sin pension under udstationeringen.
 • Der kan ikke oprettes andre pensionsordning end alderspensionsordning.
 • Beløbet kan ikke sættes ind på privat tegnede pensionsordninger.
 • Der kan ikke vælges andre pensionsselskaber end Nordea Liv og Pension.


Hvad indebærer det?
Ægtefællepensionsordningen skal ses som en enten/eller tilbud, hvis hensigt er at kompensere for manglende pensionsindbetaling.

Underforstået, er den pension din ægtefælle/samlever/partner kan bevare ved hjælp af halvtids-arbejde og halvtids-pension bedre end ægtefællepensionen, så skal I ikke søge om pensionen.


Hvor kan jeg læse mere?
I bestemmelsesgrundlaget (FPS-BST 566-2(A)) for udstationeringer skal I udfylde bilag 16.

Under punkt 22 i bestemmelsesgrundlaget finder I forvaltningsgrundlaget bag ordningen.


Har du yderligere spørgsmål?
Spørgsmål til ordningen i forbindelse med ansøgningen bedes rettes til den pågældende HR-konsulent.