Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Bemandingssystemet - spørgsmål og svar

Indholdsområde

 
 
 

Bemandingssystemet - spørgsmål og svar 

Chef/leder
Jeg har slået en stilling op, men kan ikke få den besat. Hvad gør jeg?
Overvej om du kan gøre stillingen mere attraktiv. Kan du fx tilføje eller fjerne indhold i opslaget? Har du fortsat problemer med at finde den rette kandidat, kan du overveje om stillingen er så forretningskritisk, at der skal beordres en medarbejder i stillingen. I så fald vil det ske i samarbejde med FPS. 
                  
Hvad er det laveste niveau for opslag af stillinger?
Hensigten med ansøgningssystemet er, at der er opslag på alle niveauer. Men der kan være behov for at kunne rokere medarbejdere uden opslag på de laveste og mest operative niveauer. Det er din beslutning som chef.

Hvordan håndterer jeg en medarbejder, der er midlertidigt uegnet til INTOPS (uden kendt horisont), når min enhed er planlagt udsendt?
Dette håndterer du i samarbejde med bemandingsafdelingen i FPS. Som chef kan du dog godt rokere medarbejdere på de allerlaveste og mest operative niveauer. I denne sammenhæng kan flytning mellem enheder indenfor samme myndighed også komme på tale.

Kan jeg som chef bede FPS om ekstra lønsum fx til ansættelse i særlige stillinger?
Nej, din myndighed skal selv tilvejebringe den nødvendige lønsum.

Må jeg flytte rundt på mine medarbejdere, når jeg har en ledig stilling og herefter selv bestemme, hvilken stilling jeg slår op?
Nej, som udgangspunkt skal den ledige stilling slås op. Hvis du har en konkret medarbejder i kikkerten til stillingen, er der ikke noget i vejen for, at du opfordrer vedkommende til at søge.

Kan jeg som chef sige nej til at besætte en stilling med en medarbejder fra jobbanken?
Nej, i udgangspunktet skal du tage medarbejderen fra jobbanken. FPS sørger for, at der er match mellem kravene til stillingen og medarbejderens kvalifikationer. Den altovervejende hovedregel er dog, at en ledig stilling bliver besat ved opslag.

Medarbejder
Hvad kommer jeg til at lave efter afslutning af tjeneste i en tidsbegrænset stilling? Kan jeg fx risikere at blive beordret til en helt anden landsdel, fordi det er det eneste sted der er plads?
Ved afslutning af tjeneste i en tidsbegrænset stilling, skal du som udgangspunkt selv søge en ny stilling. Hvis det ikke lykkes dig at finde en stilling, vil FPS hjælpe dig til at finde en stilling, der matcher dine kvalifikationer. Og vi vil i størst muligt omfang tage hensyn til dine geografiske ønsker.

Kan jeg frit søge på ”alle” stillinger, fx også i andre værn og på andre niveauer, hvis jeg selv mener, at jeg har alle eller næsten alle de kvalifikationer der efterspørges?
Principielt ja. Et væsentligt element i den nye HR-strategi er at opnå større fleksibilitet i bemandingen. Hvis du søger en stilling, der er få ansøgere til, kan du være heldig at få den tilbudt, selvom du befinder dig i kanten af kompetencefeltet.
 
Kan jeg søge og efterfølgende skifte stilling, hvis jeg er udpeget til at indgå i et af Hærens reaktionsstyrkebidrag? Eller er jeg låst i lighed med en medarbejder som er udpeget til INTOPS? 
Hvis det ikke har operative konsekvenser, kan det lade godt sig gøre, selvom man er udpeget til at indgå i HRU-bidraget, da man arbejder med 30 dages beredskab.
 
Er militære lærlinge garanteret en stilling i Forsvaret efter endt uddannelse?
Nej. Det kræver, at der er en ledig stilling til dem.

Kan jeg sige nej tak til en stilling selvom jeg har søgt, været til samtale og fået den tilbudt?
Ja, det kan du godt. Det bliver først bindende, når du er befalet i stillingen.
     
Både chefer, ledere og medarbejdere
Hvilken betydning får FOKUS i det nye bemandingssystem?
Populært sagt, bliver FOKUS-bedømmelsen fremover din faglige reference eller anbefaling, når du søger en stilling. Du vælger selv, om du vil supplere din ansøgning med en kopi af din seneste FOKUS-bedømmelse eller andre relevante dokumenter. FOKUS og P-mapper er ikke tilgængelige for ansættende chef i forbindelse med udvælgelse af kandidater. I udgangspunktet vil det derfor alene være den fremsendte ansøgning og CV og indtrykket fra samtalen, som cheferne kan lægge til grund for deres udvælgelse.

Kan der ske udnævnelse i en stilling?
Ja, det kan der godt. I forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslaget skal chefen overveje om der kan ske udnævnelse, og derfor vil det typisk fremgå af stillingsopslaget.

Hvordan sikres en god overdragelse, når den tidligere medarbejder er rykket videre til en ny stilling?
For at fastholde værdifuld og nyttig viden er det en god idé at den afgående medarbejder udarbejder et overdragelsespapir, som den tiltrædende medarbejder kan gøre brug af i den første tid i stillingen. FPS har udarbejdet en overdragelsesskabelon, som du kan finde på HR-portalen.

Hvem betaler for jobsamtalen?
FPS anbefaler, at man i forbindelse med gennemførelse af samtaler benytter sig af VTC, SKYPE eller telefon i størst mulig omfang af hensyn til såvel arbejdstid som økonomi. Hvis en chef/leder alligevel ønsker, at medarbejderne kommer til samtale, skal chef/leder selv afholde udgiften ved brug af eget ordrenummer. Ønsker ansøgeren rejseudgifterne betalt, skal han/hun oprette rejseordre og få nærmeste chef/leder til at godkende. I forbindelse med deltagelse i samtaler får den enkelte medarbejder fri (dog maks. en dagsnorm pr. samtale).