Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Evaluering af bemandingssystemet

Indholdsområde

 
 
 

Evaluering af bemandingssystemet 

Bemandingssystemet har siden november 2013 dannet rammen for bemanding i Forsvaret.
Der er nu udarbejdet en evaluering der tager udgangspunkt i de praktiske erfaringer med brugen af bemandingssystemet fra Bemandingsafdelingen, blandt FPS’ HR-partnere samt hos brugere/myndigheder, især inden for VFK’s område. Du finder evalueringen på FIIN.
 
Evalueringen konkluderer blandt andet, at der er behov for et samlet forvaltningsgrundlag for bemandingssystemet. FPS er nu ved at udarbejde en sådan vejledning. 

FRS har efterfølgende fremsendt nedenstående uddybning af pkt. 6, side 16, hvoraf det fremgår af ”Reglerne fra FRS i forbindelse med fast tjenestested skal undersøges”:

Det er ikke FRS, der er ansvarlig for fastsættelse af reglerne vedr. det faste tjenestested.

FRS fortolker reglerne om fast tjenestested efter FPSBST 564-13 og regler fra SKAT i relation til afregning af tjenesterejser. Ved afregning af tjenesterejser tages der udgangspunkt i medarbejderens faste tjenestested for at kunne vurdere, om medarbejderens tjenesterejse har en karakter, der berettiger til skattefrie ydelser.