Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger

Indholdsområde

 
 
 

Liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger 

Et ressourcekatalog med militære medarbejdere
Hovedformålet med liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger er at skabe et overblik over kompetencerne hos de militære medarbejdere, som eventuelt på sigt skal omplaceres eller hjælpes til nye stillinger. Desuden er formålet at synliggøre det tidspunkt, fra hvornår en medarbejder af forskellige årsager ikke længere kan forblive i sin nuværende stilling. Liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger blev tidligere benævnt jobbanken.


Adgang til liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger

Rekrutterende chefer, der har behov for at besætte ledige stillinger, kan gennemse listen over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, indeholdende kommende rådige medarbejdere dvs medarbejdere der har udløb af deres tjenesteforløb inden for tolv måneder.

Såfremt der findes medarbejdere, som chefen vurderer vil kunne være relevant for besættelse af en ledig stilling, oprettes søgeordre i SAP E-Rekruttering med bemærkning om, at der ses mulighed for besættelse med en medarbejder fra liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger. Herefter vil HR konsulenten være behjælpelig med yderligere oplysninger f.eks. CV.
 
Den indledende kontakt til medarbejderen varetages af HR konsulenten. Den videre dialog sker direkte mellem den rekrutterende chef og pågældende medarbejder. Den rekrutterende chef har ansvaret for tilbagemelding til medarbejderen og HR konsulent for så vidt angår besættelse af stillingen. 
Adgang til liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger sker via linket i højre side. Listen opdateres månedligt. Generelle spørgsmål til listen kan rettes til FPS-KTP-BA-PROCES OG UDVIKLING.


Hvem kan komme på listen over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger og hvorledes håndteres disse?
Militære medarbejdere optages på listen, når de tiltræder i tidsbegrænset stilling, fx en udstationering i udlandet, en operativ nøglestilling eller en periode med tjenestefri uden løn (TUL). Medarbejdere som i forbindelse med strukturtilpasning ikke længere kan forblive i deres nuværende stilling optages også på listen.

Listen der er tilgængelig på HR-portalen er begrænset til kun at indeholde medarbejder, der har udløb af deres tjenesteforløb inden for tolv måneder.

I de tilfælde, hvor en medarbejder ikke ved ansøgning har fundet en stilling før deres nuværende stilling udløber, vil Forsvarsministeriets Personalestyrelse med udgangspunkt i oplysningerne fra liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger rettidigt hjælpe medarbejderen til en ny stilling.

Det er således fastlagt, at liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger gennemgås for eventuelt egnede kandidater inden en ledig stilling sendes i opslag. Hvis Forsvarsministeriets Personalestyrelse vurderer, at der på listen er egnede kandidater, der matcher stillingen, så kan den, efter dialog og fornøden godkendelse af modtagne chef, besættes uden opslag ved beordring af den pågældende medarbejder.