Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kompetenceudvikling - Indsatsområder for 2017-2018 
Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling og indsatsområder for 2016
 

Kompetenceudvikling - Indsatsområder for 2017-2018 

Ifølge de koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling  skal Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg (FMN HSU) fastlægge indsatsområder for kompetenceudvikling.

Retningslinjerne sætter fokus på ansvar og rammer for kompetenceudvikling i koncernen og skal bl.a. medvirke til, at den konkrete kompetenceudvikling understøtter Forsvarsministeriets mission og vision.

På tredje ordinære møde den 20. september 2016 blev koncernens indsatsområder for kompetenceudvikling i 2017 fastlagt. På baggrund af anbefalinger fra Underudvalg for HR (UHR), besluttede FMN HSU på andet ordinære møde i 2017 at forlænge tidsrammen for indsatsområderne til og med 2018 mhp. at opnå mest muligt effekt.  

Indsatsområderne for 2017 og 2018 er:
Kompetenceudviklingsaktiviteter der understøtter videndeling og samarbejde
 1. Kompetenceudviklingsaktiviteter der understøtter videndeling og samarbejde
 2. Kompetenceudviklingsaktiviteter der understøtter karriereudvikling og ledelsesudvikling
Klik på nedenstående overskrifter for at læse mere om de enkelte indsatsområder for 2017 og 2018.
 
Der henvises i øvrigt til Forsvarsministeriets Personalestyrelses tilbud på området, herunder Karrieresite, Kompetence og karrierevejledning og Kompetence- og Karrieredage, læs mere her.
 
Retningslinjer og indsatsområder skal drøftes i samarbejdsudvalg på alle niveauer og udmøntes i den lokale praksis for kompetenceudvikling i hele koncerne.
 • Videndeling og samarbejde
  Kompetenceudviklingsaktiviteter der understøtter videndeling og samarbejde.
   
 • Karriere- og ledelsesudvikling
  Kompetenceudviklingsaktiviteter der understøtter karriereudvikling og ledelsesudvikling.

  Ifølge HR-strategien ligger en stor del af ansvaret for egen karriere og udvikling hos den enkelte medarbejder. I bemandingssystemet har chefen i høj grad fået ansvaret for sammensætningen af eget team, herunder rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette kompetencer.