Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 2019

Indholdsområde

 
Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 2019 
Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling og indsatsområder for 2016
 

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 2019 

De koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling er nu opdateret.

Retningslinjernes overordnede formål er at skabe fælles rammer og fælles forståelse af kompetenceudvikling i koncernen.

Retningslinjerne beskriver styrelseschefers, chefer/lederes og medarbejderes ansvar for at sikre fokus på og prioritering af kompetenceudvikling i hele organisationen.

Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg (FMN HSU) godkendte nye koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling den 3. maj 2019.

I praksis aftales de konkrete og individuelle behov for kompetenceudvikling mellem medarbejder og nærmeste leder.

Medarbejderudviklingssamtalen er et centralt redskab til at drøfte behov for kompetenceudvikling og aftale hvilke konkrete aktiviteter, der kan sættes i værk for at realisere kompetenceudviklingen.
 

Kompetence er måden, man bruger sin viden og færdigheder i praksis - altså evnen til at løse en opgave.

 

Kompetenceudvikling er alle former for læringsaktiviteter, som forbedrer en medarbejders kompetencer, eller som giver en medarbejder nye kompetencer.

 
 
Samarbejdsudvalgene skal årligt drøfte den lokale indsats for kompetenceudvikling, økonomi afsat til udviklingsaktiviteter og eventuelle særlige indsatsområder, som skal gælde ved styrelsen eller myndigheden.

I samarbejdsudvalgene skal også laves en strategi for kompetenceudvikling for den enkelte styrelse (eller myndighed).

I styrelser med mange niveauer og sammenhængende opgaver kan den enkelte strategi omfatte flere underlagte myndigheder.
 
Her har samarbejdsudvalgene på alle niveauer en vigtig rolle i at forholde sig til kompetenceudviklingsstrategien, og hvad den betyder for den enkelte arbejdsplads.

Hvis der ved styrelsen/myndigheden vurderes behov for det, kan der fastlægges særlige indsatsområder lokalt – fx i rammen af den lokale kompetenceudviklingsstrategi. På den måde kan der skabes en tættere kobling mellem indsatsområder og de lokale udviklingsbehov.

Alle styrelser og myndigheder afsætter selv midler til kompetenceudviklingsaktiviteter.

Som supplement til egne midler kan der fra efteråret 2019 søges midler fra den nye Statslige Kompetencefond. Fonden er under etablering, og når regler for ansøgninger meldes ud derfra, vil de blive formidlet videre i hele koncernen via HR-portalen.

De tidligere koncernfælles indsatsområder for kompetenceudvikling udgår nu.