Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Generelt om kompetenceudvikling 

Der er gode muligheder for at udvikle dine kompetencer i forsvaret, uanset om du er civil eller militær ansat. Det er naturligt, at du drøfter kompetenceudviklingsbehov og – muligheder med din nærmeste chef, så du får valgt kurser og/eller uddannelse, som vil understøtte det karrierespor, du horisontalt eller vertikalt ønsker at tage. FOKUS udviklingssamtale og –kontrakt kan anvendes. Nedenfor finder du en liste over de muligheder, der er for at få finansiel støtte til kurser/uddannelse. Læs mere om de enkelte muligheder via de nyttige links i højre side.

Kompetencefonden
Du kan søge midler fra Kompetencefonden både som militær og civil. Midlerne kan søges til en uddannelse, der kvalificerer dig til at bestride en stilling på højere niveau eller alternative karriereretninger. Du kan ikke søge midler til uddannelse i din nuværende funktion.

3M
3M er et kursus, som afdækker og afklarer dine kompetencer. Kurset henvender sig til C100/C200 og M1XX/M2XX.

Myndighedernes eget uddannelsesbudget
Alle myndigheder har eget uddannelsesbudget, hvor du også kan søge midler til interne og/eller eksterne uddannelser, som vil klæde dig på til at varetage dit nuværende job eller kvalificere dig til nye funktioner.

E-learning
En række kurser, f.eks. DeMars kurser, kan tages online på internettet via FELS.dk, herunder også Campus, som er det offentliges online læringsplatform. Læs mere om Campus under Nyttige links. 

Civiluddannelsesordningen (CU)
Civiluddannelsesordningen har til formål at give stampersonel ansat på korttidskontrakt (K35) mulighed for at uddanne sig, så overgangen til civilt arbejde lettes og mulighederne for fortsat tjeneste i forsvaret forbedres.
Civiluddannelsesordningen er en del af overenskomsten mellem Forsvarsministeriet og henholdsvis CS og HKKF. Optjening af civiluddannelsesret (CU) begynder normalt på det tidspunkt, hvor du har fuldført 33 måneders tjeneste i forsvaret. Herefter opspares 1 uges ret til civiluddannelse (med løn) pr. måned i tjeneste.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback