Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Den Statslige Kompetencefond

Indholdsområde

 
 
 

Den Statslige Kompetencefond 

Kompetenceudvikling har stor betydning for at kunne løse arbejdsopgaverne – nu og på længere sigt.
 
Den Statslig Kompetencefond åbner for ansøgninger den 4. september 2019 til de kr. 172 mio., som er afsat til individuel kompetenceudvikling af statens ansatte over de næste to år. Støtten er et supplement til arbejdspladsens øvrige kompetenceudvikling.
 
Læs meget mere om fonden i Aftale om Den Statslige Kompetencefond og på Kompetencesekretariatets hjemmeside på internettet: https://Kompetenceudvikling.dk/ny-ok-fond.

Alle medarbejdere – ledere som medarbejdere – kan søge om støtte fra fonden til egen kompetenceudvikling via fondens digitale ansøgningssystem. Den enkelte medarbejders medarbejderudviklingssamtalen (MUS) vil være et naturligt grundlag for aftale om, hvilken kompetenceudviklingsaktivitet den enkelte vil søge om støtte til fra fonden. Den enkelte ansøgning modtages først af fonden, når ansøgningen er godkendt af medarbejderens leder. Der er ingen faste ansøgningsrunder, da ansøgninger bliver behandlet løbende, og der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: udgifter til deltagelse i kompetenceudviklings-aktiviteter
  • Materialer: undervisningsmaterialer som er nødvendige for deltagelse i aktiviteten
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

 

Du kan se præsentation om fonden og procedure for ansøgningsprocessen i menuen Nyttige links øverst til højre.

Den Statslig Kompetencefond understøtter en decentralisering af finansieringen af medarbejdernes kompetenceudvikling, hvilket indebærer lokalt chef-/lederansvar for flg.:

  • at afklare om der er midler til rådighed i forhold til medarbejdernes ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet i eget budget eller på andet niveau i organisationen. Den budgetansvarlige chef kan rette henvendelse til sin økonomipartner for afklaring af de rådige midler, der midlertidigt kan finansiere den kompetenceudviklings-aktivitet, som medarbejderen ansøger om midler til fra Den Statslige Kompetencefond.
  • at tage stilling til arbejdsgiverens medfinansiering af den konkrete kompetence-udviklingsaktivitet i form af fx betalt arbejdstid, udgifter til transport, ophold mm.
  • at godkende ansøgningen og sørge for budgettering af udgiften til medarbejderens ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet, idet arbejdspladsen skal lægge ud for udviklingsaktiviteten, der er ansøgt om støtte til - uagtet om arbejdsgiverens medfinansiering sker i form af betaling af udviklingsaktiviteten eller anden form for medfinansiering.
  • at indhente refusion af afholdt udgift til den enkelte medarbejderes kompetence-udviklingsaktivitet.

Fondsstøtten kommer først til udbetaling, når den støttede aktivitet er gennemført og medarbejderens leder har indrapporteret det anvendte beløb i fondens digitale ansøgningssystem.

 

Fondens midler er fordelt på fire målgrupper, der dækker over centralorganisationerne på statens område: AC, CO10, OAO og LC.  De fire fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget en medarbejder kan ansøge fonden om pr. kalenderår, hvilket bl.a. fremgår af fondspuljernes positivlister. En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget.
 
Aftalen om Den Statslige Kompetencefond udløber i marts 2021.

Har du som chef/leder spørgsmål til kompetenceudvikling generelt, kan du kontakte din lokale HR partner.