Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Den Statslige Kompetencefond

Indholdsområde

 
 
 

Den Statslige Kompetencefond 

Kompetenceudvikling har stor betydning for at kunne løse arbejdsopgaverne – nu og på længere sigt.
 
Den Statslig Kompetencefond åbnede for ansøgninger den 4. september 2019 til de kr. 172 mio., som er afsat til individuel kompetenceudvikling af statens ansatte over de næste to år. Støtten er et supplement til arbejdspladsens øvrige kompetenceudvikling.
 
Læs meget mere om fonden i Aftale om Den Statslige Kompetencefond og på Kompetencesekretariatets hjemmeside på internettet: https://Kompetenceudvikling.dk/ny-ok-fond.

Alle medarbejdere – ledere som medarbejdere – kan søge om støtte fra fonden til egen kompetenceudvikling via fondens digitale ansøgningssystem. Den enkelte medarbejders medarbejderudviklingssamtalen (MUS) vil være et naturligt grundlag for aftale om, hvilken kompetenceudviklingsaktivitet den enkelte vil søge om støtte til fra fonden. Den enkelte ansøgning modtages først af fonden, når ansøgningen er godkendt af medarbejderens leder. Der er ingen faste ansøgningsrunder, da ansøgninger bliver behandlet løbende, og der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: udgifter til deltagelse i kompetenceudviklings-aktiviteter
  • Materialer: undervisningsmaterialer som er nødvendige for deltagelse i aktiviteten
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

 

Du kan se præsentation om fonden og procedure for ansøgningsprocessen i menuen Nyttige links øverst til højre.

Den Statslig Kompetencefond understøtter en decentralisering af finansieringen af medarbejdernes kompetenceudvikling, hvilket indebærer lokalt chef-/lederansvar for flg.:

  • at tage stilling til arbejdsgiverens medfinansiering af den konkrete kompetenceudviklingsaktivitet i form af fx betalt arbejdstid, udgifter til transport, undervisningsmaterialer, ophold, forplejning, mm.
  • at sikre at der kan findes midler i eget budget, såfremt medarbejderen ikke opfylder kravene fra Kompetencesekretariatet (f.eks. ikke får gennemført kompetenceudviklingsaktivteten)
  • at godkende medarbejders ansøgning på Kompetencesekretariatets hjemmeside.
  • at anmode økonomipartner om at oprette relevant registreringsobjekt pr. tilsagn fra Kompetencesekretariatet i DeMars.
  • at sørge for budgettering af såvel indtægten fra kompetencesekretariatet, som den fulde udgift til kompetenceudviklingsaktiviteten inkl. evt. egen medfinansiering.
  • at holde økonomipartner løbende orienteret såfremt der sker ændringer, idet det udelukkende er medarbejder og leder, der modtager informationer fra Kompetencesekretariatet.
  • at indhente fondsstøtte til afholdt udgift til den enkelte medarbejders kompetenceudviklingsaktivitet.

Fondsstøtten kommer først til udbetaling, når den støttede aktivitet er gennemført og medarbejderens leder har indrapporteret det anvendte beløb i fondens digitale ansøgningssystem.

 

Fondens midler er fordelt på fire målgrupper, der dækker over centralorganisationerne på statens område: AC, CO10, OAO og LC.  De fire fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget en medarbejder kan ansøge fonden om pr. kalenderår, hvilket bl.a. fremgår af fondspuljernes positivlister. En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget.
 
Aftalen om Den Statslige Kompetencefond udløber i marts 2021.

Har du som chef/leder spørgsmål til kompetenceudvikling generelt, kan du kontakte din lokale HR partner.