Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Campus 
 

Campus 

Campus er det offentliges online læringsplatform og giver adgang til over 120 fælles e-læringskurser, der kan styrke medarbejdernes kompetencer inden for mange forskellige arbejdsområder. Campus drives af Moderniseringsstyrelsen, der udvikler kurser i samarbejde med statens arbejdspladser med henblik på at sikre ens grundlæggende viden og tilgang til en række centrale – primært administrative - opgaver og kan i særlig grad anvendes til udvikling af kompetencer i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere.

Som chef kan du gøre dig overvejelser om, hvilke Campus kurser, der er relevante for din nye medarbejder i forbindelse med vedkommendes oplæring i forhold til varetagelsen af den givne stilling.
 
Ligeledes kan du som medarbejder, særligt når du er ny i stillingen, blive stillet over for nye udfordringer, der kræver udvikling af konkrete kompetencer som kan ske ved gennemførelse af Campus kurser. Der kan også være krav på din arbejdsplads om gennemførelse af konkrete kurser på Campus.
 
I lighed med Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) fungerer Campus som en e-læringsplatform med online opgaveløsninger og forskellige virkemidler i form at lyd og billeder. 

Sådan tilmelder du dig - Som medarbejder i Forsvarsministeriets koncern er du automatisk tilmeldt og har muligheder for at gennemføre kurser i Campus. Tilmelding til Campus kurser sker via FELS.dk. Første gang du logger på, skal du dog rekvirere et nyt password ved at trykke på ”Få et nyt password”. Det nye password sendes til din mil.dk Webmail. (eks. 00MA.nr.@mil.dk). Dit brugernavn er dit medarbejdernummer (uden nuller) med et foranstillet f. – Eks.: f987654.

Kurserne i Campus kan opdeles i følgende kategorier:

Personlig Udvikling – Kurserne fokuserer både på den enkelte medarbejder og de sociale kompetencer. Du kan bl.a. opnå viden om personlig planlægning og din egen læringsstil, ligesom der findes værktøjer til mødeledelse og aktiv skabelse af sociale relationer. Kurserne er velegnede til medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område.

Lovgivning – Her kan du lære om persondataloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven. Kurserne er særligt velegnede til sagsbehandlere i administrative stillinger.

Beredskab og Service – Her udbydes kurser i håndtering af borger- og virksomhedshenvendelser. Kurserne kan hjælpe dig til at fremstå mere professionel og imødekommende i den direkte samtale og også over telefonen. Kurserne er særligt velegnede til sagsbehandlere der håndterer borgerhenvendelser.

Projektledelse – Her finder du information om forskellige dele af projektledelse. Du kan lære om projektmetode, opbygning af en business case og information om generel projektledelse, herunder metode. Kurserne er særligt velegnede til sagsbehandlere på tværs af Forsvarsministeriets område.

Økonomi og regnskab – Her tilbydes læring om IndFak2 fakturahåndteringssystemet, rejseregler i staten (relevant for Beredskabsstyrelsen indtil styrelsen overgår til SAP) og økonomiforvaltning. Kurserne er velegnede til sagsbehandlere ved i administrative stillinger.

IT-arbejdspladsen – Her kan du videreudvikle dine færdigheder i Microsoft Office 2007. Du vil bl.a. få større kendskab til de mange støttefunktioner, som programmerne tilbyder, og herigennem kunne lave et mere professionelt produkt på kortere tid. Kurserne er velegnede til den øvede bruger. Begyndere kan med fordel benytte de tilsvarende kurser på Forsvarets Elektroniske Skole. Kurserne er velegnede til medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område.

Løn og HR – Indeholder kurser i det juridiske aspekt af rekruttering og afskedigelse. Kurserne er særligt velegnede til sagsbehandlere med personalesager og chefer på Forsvarsministeriets område.

Sikkerhed – Her kan du få viden om informationssikkerhed på arbejdet. Kurset kan klæde dig på til at agere hensigtsmæssigt for at undgå de faldgruber, der findes i forhold til informationssikkerhed. Kurserne er på både dansk og engelsk, og anbefales til alle medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område.

Kommunikation – Her kan du styrke din skriftlige formidling, også i form af taler. Kurserne udbyder læring om at skrive mere målrettet, præcist og virkningsfuldt. Anbefales til alle medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område.

Metoder og værktøjer – Her udbydes læring om god effektmåling og evaluering. Kurserne er særligt velegnede til sagsbehandlere på hele Forsvarsministeriets område.

Ledelse – Kurserne omhandler generel ledelse i staten og er på nuværende tidspunkt ikke koordineret med FOKUS og koncernens ledelsesgrundlag. Kurserne er særligt rettede mod chefer og ledere på hele Forsvarsministeriets område.

Staten som arbejdsplads – Her findes retningslinjer for god offentlig adfærd og værktøjer til sagsbehandling. Kurserne er integreret i departementets FIIN-hjemmeside og en formel del af uddannelsen for nyansatte i departementet.

Du finder campus på internettet på www.info-campus.dk

 

Sidst opdateret 08-06-2017 - kl. 12:20