Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

VEU-omstillingsfond - efteruddannelse af faglærte og ufaglærte

Indholdsområde

 
 
 

VEU-omstillingsfond - efteruddannelse af faglærte og ufaglærte 

I rammen af overenskomstparternes trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) er der oprettet en VEU – omstillingsfond, der giver faglærte og ufaglærte mulighed for at søge støtte til uddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelser. Der kan gives støtte til deltagerbetaling på maksimalt kr. 10.000 pr. person årligt, og midlerne uddeles efter ”først til mølle- princippet”. I aftalens fireårlige periode afsættes årligt kr. 65 mio. – i 2018 dog kr. 32,5 mio., da fonden er oprettet med virkning fra 1. august 2018.

 
Procedurer for kursisternes tilmelding
Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner (erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og maskinmesterskoler), der udbyder akademi- og diplomuddannelser over hele landet.

I forbindelse med kursisternes tilmelding skal uddannelsesinstitutionerne sikre, at

  • Kursisten er en del af målgruppen for omstillingsfonden
  • Tilskud til den enkelte kursist ikke overstiger kr. 10.000 om året, og
  • Institutionen forsat har midler tilbage i fonden

Såfremt en kursist søger flere moduler, der overstiger de kr. 10.000, skal beløbet, der overstiger kr. 10.000 faktureres kursisten.

Tro- og love erklæring fra kursisten
I forbindelse med tilmelding til et uddannelsesmodul skal kursisten på tro og love oplyse om vedkommende er 1) faglært eller ufaglært, 2) er i beskæftigelse og 3) om vedkommende tidligere har modtaget midler fra fonden fra andre institutioner i samme kalenderår – og i givet fald hvor meget.

Konkrete spørgsmål om tilmelding og specifikke kurser skal rettes til de enkelte udbydere af videregående uddannelser.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside på internettet kan du læse om:

 

Sidst opdateret 24-08-2018 - kl. 13:44