Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Talsmandsuddannelse for værnepligtige (CENTA)

Indholdsområde

 
 
 

Talsmandsuddannelse for værnepligtige (CENTA) 

Når du som værnepligtig møder til tjeneste i Forsvaret, bliver du en del af en deling. I anden uddannelsesuge vælger I en delingstalsmand. I tredje uddannelses uge deltager talsmanden på talsmandsuddannelse.

Talsmandsuddannelsen
CENTA er den Centraliserede Talsmandsuddannelse. Uddannelsen som afholdes over tre dage, finder sted fire gange om året på Holmen i København. Hvert hold består af op til eller mere end 50 deltagere.

På talsmandsuddannelsen vil der være oplægsholdere fra Forsvarets Auditørkorps, Personalejuridisk afdeling, Forsvarets arbejdsmiljø, Arbejdsskade og Erstatning, Socialrådgiveren og den Personlige rådgiver. Hver oplægsholder vil med deres særlige fagområde være med til klæde dig på til din nye rolle og opgave.

Som kursusdeltager vil du opleve, at du får den største succes i din opgave, hvis du klarer opgaven - at være ’den gode kammerat’ for alle – og det kan desværre ikke læres på uddannelsen.

Ansvaret for at uddanne værnepligtige talsmænd ligger hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse.