Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Værnepligt, Forsvarets Dag og militærnægter 

Generelt
I henhold til indeværende aftale om forsvarets ordning (Forsvarsforlig) for perioden 2013 – 2017 er partierne bag aftalen enige om, at fastholde værnepligten frem til 2020, idet antallet af værnepligtige tilpasses forsvarets aktuelle behov fra ca. 5.000 personer årligt til ca. 4.200 personer årligt. Kvinder vil forsat kunne ansættes på værnepligtslignende vilkår. Forsvarets dag fastholdes ligeledes fortsat som en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år.

Værnepligten fortsætter, bortset fra reduktionerne, på uændrede vilkår, dvs.:

 • Der ændres ikke i love, bestemmelser mv. i relation til værnepligt.
 • Forsvarets Dag (session) gennemføres uændret.
 • Værnepligtsrådet i forsvaret opretholdes.
  Der opereres fortsat med militærnægtere med tilhørende administration, idet dette dog forholdsmæssigt reduceres.
 • Totalforsvarsstyrken opretholdes, men reduceres, hvilket skal ses i lyset af, at styrken siden dens etablering ikke har været hverken helt eller delvist aktiveret. Forud for en eventuel aktivering indsættes situationsbestemt først politiet, Beredskabsstyrelsen, forsvaret og hjemmeværnet.
 • Der indkaldes ca. 100 værnepligtige i flyvevåbnet og ca. 100 værnepligtige i søværnet.
 • Særtjenesterne i forsvaret bemandes uændret med værnepligtige. Hertil anvendes et indtag på ca.1.000 værnepligtige.


Hvad er Forsvarets Dag?
Forsvarets Dag erstatter det, der tidligere hed session. Her afgøres det, om den pågældende unge mand eller kvinde, er egnet til værnepligtstjeneste. Forsvarets Dag bliver afholdt næsten hver dag året rundt, primært 5 steder i landet, Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning, Ålborg og i udvalgte uger på Bornholm.

Alle danske mænd med fast ophold i Danmark bliver automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år. Alle kvinder bliver tilbudt at komme til Forsvarets Dag det år, de fylder 18 år.

Alle aktiviteter på Forsvarets Dag foregår ved det rekrutteringscenter, som de er indkaldt til. De vil være indkaldt sammen med 30-50 andre mænd og kvinder. Forsvarets Dag varer op til 6 timer.

Hvert år sessionsbehandles ca. 41.000 mænd og kvinder på Forsvarets Dag.
Du kan læse yderligere på værnepligt.dk på internettet.

Militærnægter
Værnepligtige der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at aftjene værnepligt i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan aftjene civil værnepligt (militærnægter). Den værnepligtige kan først søge om militærnægtertjeneste, når han har været på Forsvarets Dag og er udskrevet til værnepligtstjeneste. Militærnægtertjenesten har samme varighed som den tjeneste, den værnepligtige er indkaldt til i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Værnepligtsektionen står for den samlede administration af militærnægterordningen i Danmark.

Forvaltning og administration
Du finder alle relevante oplysninger vedrørende forvaltning og administration af værnepligtige samt kvinder på værnepligtslignende vilkår på Værnepligtssektionens teamsite på FIIN. Her kan du blandt andet læse mere om:

 • Hvem arbejder med hvad i Værnepligtssektionen
 • Lovgrundlag
 • Afgangsinterview af kvinder på værnepligtslignende vilkår
 • Principper for fordeling af værnepligtige
 • Afviste og udeblevne
 • Sikkerhedsgodkendelse
 • Kvinder på værnepligtslignende vilkår
 • Løn og kostpenge
 • Frirejseordningen
 • Samarbejdsordningen
 • A-seminar

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback