Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Videreuddannelsestrin-I for mellemledere (VUT-I/ML) 

Videreuddannelsestrin-I for mellemledere (VUT-I/ML) er en videregående uddannelse, som styrker sergenten til at kunne bestride en oversergentstilling på højere funktionsniveau, med en rang som oversergent.
 
Uddannelse er bestemt af strukturen i forsvaret, som betyder at antallet af ledige oversergentstillinger er styrende for uddannelseskvoten. Derfor skal der fremsendes en ansøgning om optagelse på VUT-I/ML via kommandovejen.
 
Følgende skal være opfyldt før man kan søge uddannelsen:
  • Man skal have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden som sergent i ca. 4 år.
  • Man skal være bedømt egnet til en funktion på højere funktionsniveau.
  • Man skal kunne honorere de aldersbestemte fysiske krav jf. FSUBST 491-7, bilag 1 (se FIIN).
  • Man skal være bedømt ”Egnet” i henhold til Sundhedstriaden.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback

Ansøgningsfrist