Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Aktuel status OK18

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har på vegne af Forsvarsministeriet afsluttet langt de fleste af overenskomstforhandlingerne på ministeriets delegationsområde, herunder med de tre militære organisationer – Centralforeningen for Stampersonel, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Hærens Konstabel- og Korporalforening - og en række civile organisationer. Der udestår nu blot forhandlinger med Søfartens Ledere og Hovedorganisationen for Personel af Reserven.

Tidsplanen har været meget stram på grund af processen mellem de centrale parter i Forligsinstitutionen. Til trods for den stramme tidsplan er det lykkedes at opnå gode forhandlingsresultater på langt de fleste områder, og der har generelt været stor forhandlingsvilje og en konstruktiv indstilling parterne i mellem.

Det lykkedes ikke at opnå et forhandlingsresultat vedrørende fordelingen af den økonomiske ramme med HKKF: Dermed udmøntes puljen til forbedring af overenskomsten på HKKF’s område som generelle lønforbedringer, jf. resultatet af OK18 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg.

FPS vil i den kommende tid orientere nærmere om resultaterne, ligesom disse skal implementeres.