Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Status på tidsstyringssystemet

Indholdsområde

 
 
 

Status på tidsstyringssystemet 

Siden det nye tidsstyringssystem blev taget i brug i oktober 2019, har Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Kapacitetsansvarlig Koncern-It og leverandøren, IBM, arbejdet på at rette en række tekniske fejl i systemet.

Leverandøren har rettet de fejl, der gjorde, at FPS ikke tidligere kunne sende dine tidsinfolister. Du vil derfor snart modtage dine tidsinfolister for oktober, november og december 2019 samt januar 2020. Tidsinfolisterne ser anderledes ud end du er vant til og der vil også være nye betegnelser, som vi skal vænne os til. Vi har derfor udarbejdet en læsevejledning til tidsinfolisten, som du kan finde her.

Beregningerne af variable ydelser bliver nu gennemgået, så alle medarbejdere ender med at modtage den rette løn. Der vil gå noget tid fra fejlene er rettet i tidsstyringssystemet, til de kommer med i Regnskabsstyrelsens lønkørsler. Berørte medarbejdere vil derfor opleve korrektioner på lønsedlerne ved de næste lønkørsler.

Personalestyrelsen beklager de gener, som det nye tidsstyringssystem har medført for berørte medarbejdere og chefer og for de tidsadministratorer, der har bistået medarbejdere, myndigheder og chefer i overgangen til det nye system.

Selvom fejlene nu er rettet, så alle medarbejdere kan modtage tidsinfolister i deres e-boks, må der forventes en indkøringsperiode, hvor vi skal vænne os til det nye system. Personalestyrelsen fastholder derfor den udvidede support til medarbejdere, tidsadministratorer og chefer indtil systemet har fungeret normalt og stabilt i en periode.

Læs mere om, hvad du skal være særligt opmærksom på ved det nye tidsstyringssystem, i FAQ’en under ’Nyttige links’ til højre.

FAQ’en opdateres løbende.