Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Psykisk tilskadekomst under INTOPS

Indholdsområde

 
 
 

Psykisk tilskadekomst under INTOPS 

Hvis chefen/lederen bliver bekendt med eller oplever tegn på, at en medarbejder har psykiske efterreaktioner efter udsendelse, skal chefen/lederen sørge for, at den pågældende medarbejder får støtte til at komme videre via Veterancentret.

Sygefraværssamtale
Chefen/lederen afholder sygefraværssamtaler med medarbejderen, hvis medarbejderen har hyppigt eller omfattende sygefravær. Her er det nærliggende, at chefen/lederen bliver bekendt med oplysninger omkring eventuelle psykiske efterreaktioner efter udsendelse i forbindelse med sygefraværssamtaler. Eksempelvis kan chefen/lederen også modtage oplysninger fra underordnede, som udtrykker bekymring for en af deres (sygemeldte) kollegaer.

Dog skal det her bemærkes, at chefen/lederen ikke må stille spørgsmål til sygdommens art, men at medarbejderen gerne frivilligt må oplyse herom, hvorefter der kan drøftes videre med medarbejderen.

Samtykke og rehabilitering
Oplysninger om (mulige) psykiske efterreaktioner efter udsendelse må ikke videregives til Veterancentret uden, at den pågældende medarbejder samtykker. Chefen/lederen skal derfor anmode medarbejderen om at samtykke inden Veterancentret bliver kontaktet. Chefen/lederen skal efter modtagelsen af samtykkeerklæringen anmode Veterancentret om at udrede, om medarbejderens sygdom relaterer sig til udsendelse, herunder om medarbejderen eventuelt er i målgruppen for rehabilitering ved Veterancentret.

Målgruppen for rehabilitering ved Veterancentret er medarbejdere, der under tilskadekomst i INTOPS, har pådraget sig en varig, betydelig funktionsnedsættelse i forhold til hidtidig funktion.

Skabelon til samtykkeerklæring kan findes under ’Nyttige links’.

Fravær ikke relateret til udsendelse
Hvis Veterancenteret finder, at medarbejderen er i målgruppen for rehabilitering, vil den pågældende medarbejder blive overført til rehabiliteringsstrukturen i Veterancentrets pulje. Hvis medarbejderen ikke er i målgruppen – eksempelvis hvis sygefraværet viser sig ikke at stamme fra en udsendelse – vil chefen/lederen modtage meddelelse fra Veterancentret om dette. Finder chefen/lederen herefter, at der bør indledes en ansættelsesretlig sag mod medarbejderen – herunder afskedssag – indstilles sagen til vurdering ved Juridisk Afdeling i FPS.