Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

En § 56 aftale kan være relevant hvis:

Indholdsområde

 
 
 

En § 56 aftale kan være relevant hvis: 

 • Medarbejderen har gentagne sygeforløb pga. en kronisk lidelse (fx migræne, dårlig ryg eller lign.)
  Det er en forudsætning, at sygdommen forventes at medføre mindst 10 fraværsdage på et år.
 • Hvis medarbejderen på ansættelsestidspunktet véd, at han/hun skal indlægges eller gå til ambulant
  behandling.
 • Hvis arbejdsgiveren allerede har udbetalt løn (eller dagpenge) under sygdom i mindst 21 kalenderdage indenfor de seneste 12 måneder for den samme lidelse, som medarbejderen skal indlægges eller er i behandling for. Fx genoptræning, kemobehandling, kontrolundersøgelser, rekreation eller lign.
  (Hvis der er tale om en rekreationsperiode, skal læge eller sygehus særskilt attestere for, at den er nødvendig).

Hvordan indgås en § 56 aftale?
Beslutningen om at indgå en § 56 aftale kan fx træffes i forbindelse med en sygefraværssamtale. Du skal sammen med medarbejderen udfylde blanket dp211 (CVR-nr./SE-nr.:16287180,P-nr.: 1013358512)

Aftalen sendes til godkendelse ved medarbejderens bopælskommune. Hvis kommunen først modtager aftalen et stykke tid efter aftalens indgåelse, kan kommunen vælge at godkende aftalen med virkning fra modtagelsesdatoen. 

Når du har modtaget den godkendte aftale fra kommunen, sender du en kopi til Sygemeldingskontoret.

Aftalen bliver lavet i forhold til den specifikke sygdom/lidelse som medarbejderen har og gælder i to år.

Hvordan anvendes aftalen?
Når medarbejderen anmelder sit sygefravær til Sygemeldingskontoret, skal han/hun altid huske at oplyse om det aktuelle fravær skyldes en § 56 aftale, således at fraværet bliver registreret korrekt.  Sygemeldingskontoret vil herefter søge refusion til alle fraværsdage relateret til aftalen.
Medarbejderen kan også gå hjem halve dage eller blot nogle få timer på en dag. Det er dog en betingelse, at der er tale om minimum 4 timers fravær ugentligt, for at forsvarets er berettiget til at modtage refusion.
Tre måneder inden aftalen udløber, vil du modtage en henvendelse fra Sygemeldingskontoret, hvor du vil blive bedt om sammen med medarbejderen at tage stilling til det videre forløb. Ønsker I aftalen fornyet, udfylder I en ny blanket dp211.

Betingelser

 • Aftalen gælder for en medarbejder og en bestemt arbejdsgiver. Der skal derfor indgås en ny aftale, hvis medarbejderen skifter arbejdsplads. Det vil normalt kun være en formalitet, hvis den nye arbejdsplads er inden for samme branche eller arbejdsområde.
 • Hvis medarbejderen flytter til enm anden kommune, mens aftalen er gældende, skal han/hun tage kontakt til den nye bopælskommune for at få aftalen overført.
 • Alle lønmodtagere har ret til at indgå en §56-aftale, også personer under revalidering eller på førtidspension. Personer i fleksjob er undtaget. De har altid har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag under sygdom.
 • Aftalen kan ikke bruges som en løsning, når der er tale om en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og en medarbejder har faste ”sygedage”. Her må man i stedet for undersøge muligheden for støtte via de sociale kapitler eller ansættelse i fleksjob.
 • Indgåelse af en § 56 aftale har ikke indflydelse på efterløns- eller pensionsordninger.