Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Barns sygdom 

Bliver dit barn syg, har du mulighed for hel eller delvis tjenestefri.
Det gælder for den biologiske mor og far, for adoptivforældre og for indehavere af forældremyndigheden. Det vil dog være hensynet til barnets tarv der er afgørende, så i visse tilfælde vil det også gælde for stedforældre.

Du skal være opmærksom på, at du kun har ret til tjenestefri, når du ansøger om det hos din chef/leder.

Oversigt over dine muligheder og rettigheder:

  • mulighed for tjenestefri med løn ved barns første og anden sygedag
  • ret til tjenestefri med løn ved barns hospitalsindlæggelse, hvis barnet er under 14 år
  • ret til tjenestefrihed til pasning af børn under 18 år, der er indlagt i en længere periode.
  • mulighed for tjenestefri uden løn, hvis man bevilliges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barn med nedsat funktionsevne.
  • ret til tjenestefri uden løn, hvis tvingende familiemæssige årsager såsom sygdom eller ulykke kræver din umiddelbare tilstedeværelse.

  
Du kan læse om de forskellige muligheder i de relaterede artikler til højre.

Regelgrundlag
Personalestyrelsens cirkulære 015-08 af 10. juni 2008 – Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Kontakt
HR-rådgivningen på tlf. 32 66 55 66