Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Friattest (chef) 

En friattest er ligesom en mulighedserklæring en type af lægeerklæring, som du som arbejdsgiver kan bede en sygemeldt medarbejder om at fremskaffe.

Med en friattest bekræfter din medarbejders læge, at fraværet skyldes sygdom, og giver samtidig sit skøn over, hvor længe medarbejderen kan forventes at være sygemeldt. Friattesten skrives på lægens eget brevpapir.

Hvornår anvendes friattest? 
  • En friattest kan fx benyttes i følgende situationer:
  • Hvis medarbejderen ikke ønsker at deltage i en samtale med dig
  • Ved hyppigt sygefravær med uklar årsag, hvor en sygefraværssamtale har afdækket, at der er behov for dokumenteret fravær og en mulighedserklæring ikke er relevant
  • Ved længerevarende sygdom
  • Hvis medarbejderen sygemelder sig i opsigelsesperioden
  • Hvis medarbejderen sygemelder sig i en ferie. Læs mere under 'Syg i ferien'


Anmodning om friattest
Hvis du ønsker, at din medarbejder skal fremvise en friattest, skal du give besked til Sygemeldingskontoret, som efterfølgende skriftligt anmoder medarbejderen om at fremsende dokumentationen inden 7 dage. Sygemeldingskontoret følger med i, om friattesten afleveres indenfor tidsfristen.

Du vil efterfølgende modtage en kopi af friattesten fra Sygemeldingskontoret.
Lægen sender regningen elektronisk til Sygemeldingskontoret, som også betaler for denne.

Når friattesten udløber, vil du modtage en erindringsmail fra Sygemeldingskontoret. I mailen vil du blive opfordret til at vurdere, om yderligere tiltag eller en evt. fornyelse af friattesten er nødvendige.

Bemærk: Denne artikel henvender sig til chefer. Er du medarbejder og vil vide mere om 'Friattest' skal du bruge linket under 'Relaterede artikler' til højre på siden.