Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Længerevarende sygefravær

Indholdsområde

 
 
 

Længerevarende sygefravær  

Sygefravær er ofte helbredsbetinget, men også manglende trivsel eller
sociale og personlige forhold kan give sygefravær i kortere eller længere
tid. Din nærmeste leder/chef vil ofte være den, der er bedst egnet til at drøfte,
hvad arbejdspladsen kan gøre for at få dig tilbage på arbejdet. Du har pligt til at
samarbejde med din leder/chef og kommune om dit fravær.

Opfølgning på længerevarende sygefravær
7 dage efter første fraværsdag kontakter din nærmeste leder/chef dig for at høre,
hvordan du har det, og hvornår du forventer at kunne genoptage arbejdet. Måske
ønsker din leder/chef, at I sammen udarbejder en mulighedserklæring, eller han
vurderer, at der er behov for en friattest.

Er du fastansat militær medarbejder skal du I flg. Bestemmelsen FKOBST FSK 906-1 kap. 5.2 om Medarbejderansvar, kontakte dit infirmeri ved sygemelding over 20 dages varighed, ved henvisning til speciallæge, forløb hos psykolog, ved hospitalindlæggelse, ambulent kirurgi eller start og ændring på receptpligtig medicinsk behandling med en varighed på mere end 20 dage.

Inden 4 uger efter første sygefraværsdag skal din nærmeste leder/chef afholde en
sygefraværssamtale med dig. Gennem samtalen skal I afdække dine muligheder for
at genoptage arbejdet helt eller delvist inden for de følgende fire uger. Hvis det er
relevant udarbejdes en mulighedserklæring.

Efter 4 uger vil din kommune tage kontakt til dig mhp. sygedagpengerefusion.
Minimum hver 4. uge i dit videre sygdomsforløb, skal din leder/chef afholde en sygefraværssamtale, hvor I sammen drøfter mulighederne for at genoptage arbejdet.

Efter 8 ugers fravær kan du anmode din leder/chef om, at I udarbejder en fastholdelsesplan.

Tidslinje


KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

tidslinje

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 18-03-2019 - kl. 14:01