Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Kontakt os

Barselskontoret
(SYBA)

Tlf: 3266 3266
Man-fre kl. 6:00-12:00

Mail på FIIN:
FPS-KTP-SYBA

Mail på internet:
FPS-KTP-SYBA@mil.dk

Indholdsområde

 
 
 

Når du skal være mor 

Graviditetsundersøgelser og fødselsforberedelser
Du har ret til fri med løn til graviditetsundersøgelser jf. Barselsaftalens § 2. De skal dog placeres til mindst mulig gene for tjenestestedet (tastes som Tjenestefrihed m/løn - kode 341 i tid).
 
Til gengæld skal du benytte friheder, hvis du ønsker at deltage i fødselsforberedelser.
 
Sygdom pga graviditet
Hvis du bliver syg på grund af graviditet, helt eller delvist, skal SYBA underrettes. Det foregår som en hvilken som helst anden sygemelding, men du skal huske at fortælle, at det er pga. graviditet. Og du skal huske at oplyse din terminsdato, da den skal oplyses, når der søges om refusion ved Udbetaling Danmark.
 
Udbetaling Danmark vil muligvis bede dig om at fremskaffe en lægeerklæring. Det er vigtigt, at du sørger for at få det gjort – også selvom du evt. har født.
 
Orlov før fødslen – graviditetsorlov
Du har ret til at holde graviditetsorlov med løn 6 uger før, du forventer at føde. Den dag, hvor fødslen forventes at finde sted, medregnes i de 6 uger. Føder du før eller efter det forventede fødselstidspunkt, bliver graviditetsorloven henholdsvis kortere eller længere end de 6 uger. Vælger du at lade være med at holde graviditetsorlov, kan de 6 uger ikke tillægges perioden efter fødslen.
 
Varsling af graviditetsorlov
Du skal senest tre måneder før det forventede fødselstidspunkt varsle din graviditetsorlov her. (log ind med nem-id)
 
Orlov efter fødslen – barselsorlov
Du har ret til barselsorlov med løn i de første 14 uger efter fødslen. De 14 uger regnes fra dagen efter barnets fødsel - i de første 2 uger har du pligt til at holde orlov.

Indlæggelse
Hvis dit barn bliver indlagt indenfor de første 46 uger efter fødslen og du holder orlov, så vil du kunne få din orlov forlænget med indlæggelsesdagene.

Du skal sende dokumentation for indlæggelsen til SYBA. Enten når du anmelder din barsels- og forældreorlov eller snarest derefter.

Husk at Udbetaling Danmark skal også have dokumentationen.
 
Anmeldelse af barsels- og forældreorlov
Senest 8 uger efter fødslen skal du give meddelelse om, hvordan du vil benytte dine øvrige orlovsmuligheder.
 
Dette skal du gøre ved at logge ind med dit nem-id her og vælg Barsels- og forældreorlov.
 
Forældreorlov
Se artiklen om Forældreorlov under ”Relaterede artikler” i højre kolonne.

Tidslinje


Tidslinje for fædreorlov

Ferie og pension
Afholdelse af ferie i forbindelse med orlov skal aftales med dit tjenestested.
Du optjener ferie- og særlige feriedage samt sædvanlig pension i din orlov.

 
Helligdage mv.
Vær opmærksom på, at hvis du holder orlov på begge sider af en helligdag eller lign. (fx 1. maj og Grundlovsdag), så tæller helligdagen som en orlovsdag.
 
Omsorgsdage
Du har ret til 2 omsorgsdage (svarende til 14,8 timer)  med løn om året pr. barn, fra og med det kalenderår, hvor barnet er født.
De sidste omsorgstimer får du i det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.
Dagene skal afholdes inden for kalenderåret og kan ikke opspares.
Dog vil de dage som du får det år barnet bliver født, automatisk blive overført til det efterfølgende kalenderår, hvis du ikke får dem holdt.
 
Du kan læse mere i artiklen om omsorgsdage under fanebladet ”Familiemæssig orlov”.
 
Yderligere informationer
Du kan finde flere nyttige oplysninger om planlægning af orlov, udbetaling af barselsdagpenge, oplysningspligt og mange andre ting på www.borger.dk
 
Her kan du også finde Barselsberegneren, der kan hjælpe dig med at beregne din orlov.


Kontakt til SYBA (Barselskontoret)

Tlf.: 3266 3266
Mail på FIIN: FPS-KTP-SYBA
Mail på INTERNET: FPS-KTP-SYBA@mil.dk