Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

kontakt os

Barselskontoret
(SYBA)

Tlf: 3266 3266
Man-fre kl. 6:00 - 12:00

Mail på FIIN:
FPS-KTP-SYBA

Mail på internet:
FPS-KTP-SYBA@mil.dk

Indholdsområde

 
 
 

Når du skal adoptere 

Orlov før modtagelse af barnet
- modtagelse af barn i udlandet
Hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, har du ret til orlov med løn i op til 4 uger forud for modtagelsen af barnet. I visse tilfælde kan dagpengeperioden forlænges med op til yderligere 4 uger.
 
- modtagelse af barn i Danmark
Hvis du modtager dit barn i Danmark, har du ret til orlov med løn i op til 1 uge før modtagelsen af barnet, hvis adoptionsmyndighederne stiller krav om, at du af hensyn til barnet skal opholde dig på det sted, hvor barnet befinder sig. I visse tilfælde kan dagpengeperioden forlænges med op til yderligere 1 uge.
 
Orlov efter modtagelsen af barnet
I kan tilsammen holde adoptionsorlov i de første 14 uger efter modtagelsen. Retten kan kun udnyttes af én af adoptivforældrene ad gangen.
 
Derudover har medadoptant ret til yderligere orlov i indtil 2 sammenhængende uger - inden for de 14 uger efter modtagelsen - hvor I kan holde orlov samtidig.
 
Du har ret til løn i de perioder, hvor du holder orlov.
 
Varsling af orlov
Du skal – så vidt muligt med 3 måneders varsel - hvornår du forventer at modtage barnet.

Dette skal du gøre ved at logge ind med dit nem-id her.

Hvis du ønsker at holde orlov i forbindelse med modtagelse af dit barn i udlandet, eller i Danmark, skal du – så tidligt som muligt – meddele tidspunktet for orlovens påbegyndelse.
 
Dette skal du gøre ved at logge ind med dit nem-id her.
 
Hvis du ikke allerede før barnets modtagelse har meddelt, hvordan du vil benytte dine orlovsmuligheder i øvrigt, gælder følgende varslingsregler:

Hvis du vil holde 2 ugers orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen samtidig med, at din medadoptant holder adoptionsorlov, skal du give besked senest 4 uger før orlovens begyndelse.

Der gælder i øvrigt ingen særlige varslingsregler for orlov, som placeres inden for de første 8 uger efter barnets modtagelse, men du bedes så tidligt som muligt anmelde, hvis du ønsker at holde orlov i denne periode.

Senest 8 uger efter barnets modtagelse skal du give besked om, hvordan du vil benytte dine øvrige orlovsmuligheder – herunder om du vil udstrække eller udskyde forældreorloven.

Forældreorlov
Du kan læse mere i artiklen om Forældreorlov.
 
Ferie og pension
Afholdelse af ferie i forbindelse med orlov skal aftales med dit tjenestested.
Du optjener ferie- og særlige feriedage samt sædvanlig pensions i din orlov.

Helligdage mv.
Vær opmærksom på, at hvis du holder orlov på begge sider af en helligdag eller lign. (fx 1. maj og Grundlovsdag), så tæller helligdagen som en orlovsdag.
 
Omsorgsdage
Du har ret til 2 omsorgsdage (svarende til 14,8 timer)  med løn om året pr. barn, fra og med det kalenderår, hvor barnet er født.
De sidste omsorgstimer får du i det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.
Dagene skal afholdes inden for kalenderåret og kan ikke opspares.
Dog vil de dage som du får det år barnet bliver født, automatisk blive overført til det efterfølgende kalenderår, hvis du ikke får dem holdt. 

Du kan læse mere i artiklen om omsorgsdage under fanebladet ”Familiemæssig orlov”.

Yderligere informationer
Du kan finde flere nyttige oplysninger om planlægning af orlov, udbetaling af barselsdagpenge, oplysningspligt og mange andre ting på www.borger.dk 
 
Kontakt til Barselskontoret (SYBA)
Tlf.: 3266 3266
Mail på FIIN: FPS-KTP-SYBA
Mail på INTERNET: FPS-KTP-SYBA@mil.dk
 

Relaterede artikler