Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Når du skal være far / medmor

Kontakt os

Barselskontoret
(SYBA)

Tlf: 3266 3266
Man-fre kl. 6:00 - 12:00

Mail på FIIN:
FPS-KTP-SYBA

Mail på internet:
FPS-KTP-SYBA@mil.dk

Indholdsområde

 
 
 

Når du skal være far / medmor 

Fædreorlov /orlov til medmødre
Når du er blevet far/medmor har du ret til fædreorlov /orlov for medmødre (efterfølgende omtalt som fædreorlov) med løn i indtil 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen – dvs. samtidig med, at mor holder barselsorlov. Din fædreorlov svarer til det antal timer du er ansat. Når du arbejder på fuld tid, har du 74 timers fædreorlov (2 x 37) at fordele indenfor de 14 uger.
 
Du kan holde fædreorlov på følgende måder:
  • Umiddelbart efter fødslen (orloven kan tidligst starte den dag barnet bliver født)
  • Når barnet kommer hjem fra hospitalet
  • På et senere tidspunkt indenfor de første 14 uger efter fødslen. Kræver aftale med din chef/leder.

Du kan aftale med din chef/leder, at orloven opdeles.
Du kan fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere, blot det er indenfor de første 14 uger efter fødslen. I må også gerne aftale, at du holder orloven som enkeltdage.

 
Det er en forudsætning, at du opholder dig sammen med barnet i orlovsperioden.
 
Varsling af fædreorlov
Du skal senest 4 uger før du forventer at blive far, varsle det her. (log ind med nem-id)
 
Helligdage mv.
Vær opmærksom på, at hvis du holder orlov på begge sider af en helligdag eller lign. (fx 1. maj og Grundlovsdag), så tæller helligdagen som en orlovsdag. 
 
Ferie og pension
Du optjener ferie- og særlige feriedage samt sædvanlig pension ifm din orlov. 
 
Omsorgsdage
Du har ret til 2 omsorgsdage (svarende til 14,8 timer)  med løn om året pr. barn, fra og med det kalenderår, hvor barnet er født.
De sidste omsorgstimer får du i det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.
Dagene skal afholdes inden for kalenderåret og kan ikke opspares.
Dog vil de dage som du får det år barnet bliver født, automatisk blive overført til det efterfølgende kalenderår, hvis du ikke får dem holdt. 
Du kan læse mere i artiklen om omsorgsdage under fanebladet ”Familiemæssig orlov”.
 
Indlæggelse ifm fødslen
Hvis jeres barn bliver indlagt ifm fødslen er der forskellige muligheder for tjenestefrihed. Du kan læse mere i artiklerne under fanebladet ”Familiemæssig orlov”.
 
Forældreorlov
Se artiklen om Forældreorlov under ”Relaterede artikler” i højre kolonne.

Tidslinje

Tidslinje for fædreorlov

Yderligere informationer
Du kan finde flere nyttige oplysninger om planlægning af orlov, udbetaling af barselsdagpenge, oplysningspligt og mange andre ting på www.borger.dk
 
Kontakt til Barselskontoret SYBA (Barselskontoret)
Tlf.: 3266 3266
Mail på FIIN: FPS-KTP-SYBA
Mail på INTERNET: FPS-KTP-SYBA@mil.dk