Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Pasning af børn med nedsat funktionsevne

Indholdsområde

 
 
 

Pasning af børn med nedsat funktionsevne 

Hvis du har et barn med et handicap der medfører en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan du hos din bopælskommune ansøge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til § 42 i lov om social service.
At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du passer dit barn i hjemmet eller ledsager det til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.
Du kan finde yderligere oplysninger på www.borger.dk

Ansøg om orloven
Du kan søge om tjenestefri uden løn svarende til det antal arbejdstimer, som din bopælskommune yder kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
(Du kan evt. benyttet skemaet ”Ansøgning om tjenestefri af familiemæssige årsager” – se nyttige links).

Dit tjenestested kan begrænse din tjenestefrihed til 1 år pr. barn, hvorefter aftalen kan genforhandles.

Regelgrundlag

  • Personalestyrelsens cirkulære 015-08 af 10. juni 2008 – Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
  • Servicelovens §42

  
Kontakt FPS
Dit tjenestested skal tage kontakt til FPS* og koordinere aftalen, som herefter vil blive bekræftet.

* HR-rådgivningen på 728 19000 eller FPS-KTP-Barselskontor