Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Voksen- og efteruddannelse (VEU)

Indholdsområde

 
 
 

Voksen- og efteruddannelse (VEU) 

Ref.: Gældende bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. (Retsinfo)

Når en medarbejder deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan man som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse. Der kan også udbetales befordringstilskud som kompensation for de udgifter, der har været til transport mellem bopæl og kursussted.


VEU-godtgørelse udbetales til den der har haft et tab. Det vil sige, at hvis medarbejderen har fået udbetalt løn, så udbetales godtgørelsen til arbejdsgiver. Hvis medarbejderen ikke har modtaget løn i kursusperioden, udbetales godtgørelsen til medarbejderen selv.


Vejledning
Tilmeldingen til kurser og ansøgning om VEU-godtgørelse, samt befordringstilskud sker på Efteruddannelse.dk af den uddannelsesansvarlige ved myndigheden. Dette kræver en digital signatur.


Samtidig med at man tilmelder medarbejderen til kurset, skal der svares på spørgsmål om VEU-godtgørelse og befordring, som danner grundlag for hvad, der bliver udbetalt.


På tilmeldingen er der en blok der hedder ”Ansøgningsgrundlag” som skal åbnes.
 
Når man har læst og accepteret betingelserne (der kommer i et pop-up vindue), skal ALLE spørgsmål besvares.
Der kan/skal ikke søges om VEU-godtgørelse/befordring på:
  • Værnepligtige
  • EUD-elever
  • Medarbejdere med en videregående uddannelse eller en uddannelse der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste fem år.
  • Og en medarbejder i en stilling på C300/M300 niveau eller derover, vil som hovedregel ikke være berettiget til at modtage VEU-godtgørelse eller befordringstilskud.

Der skal søges om befordringsgodtgørelse, hvis FSV/BRS som arbejdsgiver, har en udgift til tranport ifm kurset. Fx stillet en tjenestevogn til rådighed, eller udbetalt medarbejderen kilometergodtgørelse.

Der er mulighed for at få tilskud til kost og logi, hvis man er indkvarteret under uddannelsen. Yderligere oplysninger kan fås på uddannelsesstedet.

Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) der udbetaler VEU-godtgørelsen og tilskud til befordring.