Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tjenestefrihed i forbindelse med helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag)

Indholdsområde

 
 
 

Tjenestefrihed i forbindelse med helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag) 

I Danmark er de dage, der i Folkekirken fastsættes som helligdage – som udgangspunkt - arbejdsfri.
Er det alligevel nødvendigt være til tjeneste på helligdage, bliver denne tjeneste kompenseret via de arbejdstidsregler, der er gældende for den enkelte medarbejdergruppe.

Herudover har man som ansat i forsvaret mulighed for at holde fri med løn på en række dage: 

Militært personel
 • Militært personel ydes tjenestefrihed med løn hele den 5. juni (Grundlovsdag). Tjenesten bør som udgangspunkt altid tillade, at der holdes fri. Der skal i dette tilfælde ikke afskrives ferie/frihed.
 • Der vil kunne ydes tjenestefrihed med løn juleaftensdag fra kl. 1200.
  Der kan ikke ydes kompensationsfrihed, såfremt frihederne ikke ydes.

  
Der vil ikke kunne ydes frihed med løn juleaftensdag indtil kl. 12, nytårsaftensdag samt 1. maj, med mindre friheden afvikles som ferie eller anden form for optjent frihed.

Civilt personel

 • Civilt personel ydes tjenestefrihed med løn hele den 5. juni (Grundlovsdag). Der skal i dette tilfælde ikke afskrives ferie/frihed.
  Tjenesten bør som udgangspunkt altid tillade, at der holdes fri. Alene uforudselige opgaver og opgaver af hastende karakter bør medføre, at tjenesten ikke tillader, at der holdes fri 5. juni (Grundlovsdag).
 • Der vil kunne ydes tjenestefrihed med løn 1. maj, såfremt tjenesten tillader det. 
 • Der vil kunne ydes tjenestefrihed med løn juleaftensdag.
  Der kan ikke ydes kompensationsfrihed, såfremt frihederne ikke ydes.

   
Der vil ikke kunne ydes frihed med løn nytårsaftendag, med mindre friheden afvikles som ferie eller anden frihed.
 
Andre trossamfund
Hvis det kan indpasses i tjenesten kan medarbejdere, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken, holde fri på de dage, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage, idet den enkelte selv betaler for fridagen.
Se fx ”Retningslinjer for jødiske og islamiske helligdage” under ”Nyttige links”.
 
Ekstraordinær tjenestefrihed
Ud over dagene nævnt ovenover, er der mulighed for at holde ekstraordinær tjenestefri i visse særlige situationer. Retningslinjerne herfor fremgår af Forsvarsministeriets Personelstyrelses bestemmelse (FPTBST408-17. Se ”Nyttige links”.