Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ulykke og akut sygdom 

Hvis familiemæssige omstændigheder som sygdom eller ulykke gør det påtrængende nødvendigt for dig at være til stede øjeblikkeligt, har du ret til tjenestefri uden løn.
Du skal henvende dig til din chef/leder og aftale tjenestefriheden.

Regelgrundlag
Personalestyrelsens cirkulære 015-08 af 10. juni 2008 – Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Kontakt
HR-rådgivningen på tlf. 728 19000