Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Barns 1. og 2. sygedag 

De fleste af forsvarets medarbejdere har mulighed for, at få hel eller delvis tjenestefrihed med løn i forbindelse med et barns 1. og 2. sygedag.

Reglerne gælder hvis du er tjenestemand, omfattet af fællesoverenskomsterne eller omfattet af overenskomsten for akademikere i staten. Det samme kan gælde for en række andre overenskomstansatte.

Hvornår kan jeg få tjenestefri på mit barns 1. og 2. sygedag?
Reglerne gælder når barnet opholder sig hos sin biologiske far og/eller mor, hos adoptivforældre eller hos den ene af forældrene i forbindelse med samværsret. Det samme gælder, hvis du har forældremyndighed uden at være biologisk forælder eller adoptivforælder.

Du kan få hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 
  • Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt. Det er afgørende, at der er et pasningsbehov.
  • Forholdene på tjenestestedet tillader det. 
  • Barnet er under 18 år. 
  • Barnet er hjemmeværende.


Særlige forhold

  • Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag.
  • Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at du godt kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om du ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. 
  • Forældre kan dele de to dage imellem sig. Det vil sige, at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag.
  • Forældrene kan ikke begge have fri samtidigt, hverken til barnets 1. eller 2. sygedag.

Ved misbrug af reglerne kan myndigheden inddrage den enkelte medarbejders adgang til tjenestefrihed på barns 1. og 2. sygedag.

Løn på barnets 1. og 2. sygedag
Du får den løn på barnets 1. og 2. sygedag, der svarer til den løn, du ville have fået under sygdom.

I grundlaget for beregningen af løn under barnets 1. og 2. sygedag, indgår dog ikke fast påregnelige ydelser. Der ydes derfor ikke variable ydelser som fx natpenge, weekendtillæg, tilkaldevagttillæg mv.

Barns 1. og 2. sygedag skal ikke meldes til Sygemeldingskontoret. Du skal ringe direkte til din chef for at træffe aftale om den fornødne frihed.